Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportoviště

Podpora sportu v Jihomoravském kraji

football-4544858__340

Dotace na podporu zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území JMK.

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v Plzeňském kraji

tartan-track-2678544__340

Dotace na poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání nebo vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu.

Podpora sportovní infrastruktury v Jihočeském kraji

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu rozvoje a obnovy sportovních zařízení na území Jihočeského kraje za účelem zvyšování jejich kvality a využívání sportovními oddíly, kluby i veřejností.

Město Hradec Králové – Dotační program na podporu sportu – rozvoj a údržba sportovišť

shutterstock_107814275.jpg

Dotace na rekonstrukci, údržbu a opravu sportovišť a tělovýchovných zařízení mohou získat právnické a fyzické osoby na území města Hradec Králové. 

Město Žďár nad Sázavou – Sportoviště 2022

15122-top_foto1-pamu0

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů tělovýchovných jednot a sportovních klubů se sídlem ve Žďáře nad Sázavou zabezpečujících pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činnost.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Rozvoj a údržba sportovišť

tartan-track-2678544__340

Dotace na údržbu a zlepšování technického stavu sportovních a tělovýchovných zařízení ve městě navazuje na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města.

Program obnovy místních částí obcí v Královéhradeckém kraji

shutterstock_127969568.jpg

Královehradecký kraj vydal výzvu, k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zachování, obnova a údržba venkovské zástavby, zkvalitnění občanské vybavenosti a  obnova prostor pro akumulaci povrchových vod. 

Město Týnec nad Sázavou – Dotační programy v roce 2022

bike-775799__340

Účelem dotace je podpora subjektů zajišťujících dlouhodobě volnočasové aktivity dětí a mládeže v Týnci nad Sázavou.

Město Břeclav – Podpora materiálně technické základny sportu v roce 2022

football-1419954__340

Dotace na podporu pořízení samostatného movitého majetku sloužícího pro rozvoj materiálně technické základny, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti sportovního využití volného času.

Dotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

branka

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně.