Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní a volnočasové aktivity

Město Brno – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

runner-888016__340

Dotace na poskytování neinvestičních dotací na podporu zapojení mládeže do projektu DofE. Obecně prospěšná společnost DofE realizuje prestižní projekt neformálního vzdělávání lidí ve věku od 13 do 24 let poskytovaný školami a organizacemi pracujícími s mládeží.

Dotační program na podporu sportu – vrcholový a výkonnostní sport – podpora individuálních reprezentantů ČR v Hradci Králové

images

Dotace na podporu vrcholového a výkonnostního sportu převážně pro dospělé a nejstarší kategorii mládeže, jako motivační prvek pro děti a mládež.

Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem

shutterstock_55698064.jpg

Hlavním cílem je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území SMÚ či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji

branka

Dlouhodobá a systematická podpora mládežnického sportu u tradičních sportovních odvětví reprezentujících Ústecký kraj.

Hyundai Motor Manufacturing Czech – Grantový program “Společně 2021“

people-2557399__340

Grantový program společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) „Společně 2021“ má za cíl finančně přispět na projekty, které obohacují nabídku volného času dětí a mládeže, podpoří sportovní a kulturní aktivity, pomohou vylepšit veřejný prostor a podpoří osoby s hendikepem.

Infrastruktura cestovního ruchu v Kraji Vysočina

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras a zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek.

Karlovarský kraj – Podpora vrcholového sportu

Dotační program byl zřízen za účelem podpory činnosti a přípravy vrcholových sportovních kolektivů a jednotlivců ve významných sportovních soutěžích organizovaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni a podpory přípravy a organizace významných sportovních akcí pořádaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni na území Karlovarského kraje.

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

stažený soubor

Dotace na  podporu a rozšíření kulturních, sportovních, volnočasových sociálních, vzdělávacích, bezpečnostně-preventivních a dalších typů přínosných a hodnotných aktivit realizovaných na území města Havířova nebo jinak propojených s městem a jeho občany; podpora činností a projektů, které rozšíří a obohatí nabídku vyžití obyvatel města Havířova nebo slouží k jeho výrazné propagaci.

MAS Ekoregion Úhlava – Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací

kids-1448233__340

Cílem tohoto programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro trvalé bydlení.

Město Klatovy – Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací

klatovy-3235062__340

Dotace na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací.