Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní akce

Národní sportovní agentura – Výzva 3/2021 – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2021

canoeists-422773__340

Účelem Výzvy je podpora na uspořádání významné sportovní akce mimořádné důležitosti s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Město Ústí nad Labem – Program pro poskytování dotací seniorům

older-adult-1546130_960_720

Dotace na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podporu krátkodobých a jednorázových akcí seniorů pořádaných na území Statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

Město Pardubice – Program podpory sportu pro rok 2021 – dotace na výkonnostní sport

shutterstock_107814275.jpg

Dotace na podporu sportu města Pardubic – výkonnostní sport je podpora sportovních subjektů a sportovních potřeb občanů města Pardubic, zajištění adekvátní přípravy pro sportovce s ambicemi získat nejvyšší umístění na mistrovství republiky, a tím i propagace města Pardubic cestou sportu.

MAS Třešťsko – Grantový program „Podpora kulturního života na venkově 2021“

runner-888016__340

Dotace na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí a na podporu udržování tradic, které budou připravovány pouze pro širokou veřejnost a budou přínosem pro region Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.

Praha 6 – Sport a volný čas na Šestce II. – podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

shutterstock_155351414.jpg

Dotační program podpoří rozšíření nabídky volnočasových a sportovních akcí, pořádání soutěží a turnajů pro širokou veřejnost. Program podpoří projekty, které umožní občanům Prahy 6 smysluplně trávit volný čas, rozvíjet společenské kontakty a podpoří kladný vztah ke sportu.

MAS NAD ORLICÍ – Podpora společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS

kids-1448233__340

MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje výzvu na podporu společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS.

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit ve Středočeském kraji

shutterstock_153228800.jpg

Dotace na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení- Zaměstnanecké granty

runner-888016__340

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ).

Karlovarský kraj – Podpora sportovních akcí

tennis

Dotační program byl zřízen za účelem podpory významných sportovních akcí neziskového charakteru, které mají regionální a nadregionální význam a jsou pořádány na území Karlovarského kraje.

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Karlovarském kraji

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na zajištění plnění povinnosti kraje vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.