Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní akce

Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji

road-racing-606381__340

Dotace na podporu pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2022. Důvodem vytvoření tohoto dotačního programu je, prostřednictvím krajské podpory, zlepšit a podpořit organizování sportovních akcí na území Jihomoravského kraje.

Město Trutnov – Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov

istockphoto-942728804-170667a

Dotace na podporu sportovních aktivit, konaných na území města Turnov ( konkrétní sportovní akce, sportovní volnočasová aktivita, sport zdravotně postižených nebo znevýhodněných osob, sport v rámci podpory cestovního ruchu, aktivity s cílem rozvoje sportovních aktivit obyvatel města).

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Příspěvky na činnost sportovních organizací – Podpora soutěžní sportovní činnosti mládeže

fun-3023031__340

Dotace na podporu výkonnostního sportu mládeže a nákladů souvisejících se sportovní přípravou mládeže a její účastí v soutěžích a mohou o něj požádat pouze ty sportovní organizace, které jsou registrované v příslušném sportovním svazu a účastní se v daném roce jeho oficiálních soutěží.

Městys Borotín – Dotační program – Podpora organizace kulturně společenských a sportovních akcí

football-3828278__340

Cílem vyhlášení dotačního programu je udržení, rozvoj a zlepšení kulturně společenského a sportovního vyžití občanů obce. Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.

Dotační program na podporu sportu – činnost a provoz sportovních organizací v Hradci Králové

cyrrus advisory poradenstvi s dotacemi

Cílem je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, podpora sportovních organizací, zabývajících se systematickou a dlouhodobou prací, zejména s mládeží, v oblasti sportu.

Město Česká Třebová – Program na podporu sportovních akcí

football-3828278__340

Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora konání sportovních akcí jednorázového charakteru.

Město Jičín – Program pro poskytování dotací v oblasti sportu

football-4544858__340

Dotace na rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů.

Praha 6 – Dotační program – Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

istockphoto-942728804-170667a

Dotace na podporu vzniku a realizace jednorázových i dlouhodobých sportovních aktivit určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti sportu

runner-888016__340

Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových, jednorázových i pravidelně se opakujících akcí a cyklů akcí žadatelů v oblasti sportu.

MO Plzeň 7 – Radčice – Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit

basketball-1474505_960_720

Dotace na podporu činnosti organizací zajišťujících pravidelné či jednorázové sportovní akce a přispívajících ke zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití nejen dětí a mládeže ale i dospělých obyvatel MO Plzeň 7 – Radčice.