Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní akce

Město Prostějov – Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí

basketball-1476010__340

Dotace na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova je finanční podpora obzvlášť významných a populárních sportovních akcí pořádaných žadatelem zaměřených na rozvoj pohybových aktivit občanů, propagujících statutární město Prostějov (s výjimkou soustředění, kempů, výjezdů na závody a dalších aktivit vlastních členů, které svým charakterem náleží do celoroční činnosti).

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Dobrovolní hasiči

runner-888016__340

Program je zaměřen na podporu činnosti spolků – sborů dobrovolných hasičů a organizací je sdružujících.

Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna

olympic-swimming-pool-1185774__340

Dotace na podporu zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna, která jsou využívána sportovními organizacemi k pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých na všech výkonnostních úrovních, pořádání významných sportovních akcí, ale i pro sportovní aktivity široké veřejnosti.

MAS Frýdlantsko – Beskydy – u „V Beskydech to žije“

folklore-996388__340

Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.

Město Olomouc – Sportovní akce

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu organizace a uspořádání sportovních a tělovýchovných akcí na území města Olomouce a účast na sportovních akcích mimo region města, které nevycházejí z pravidelné činnosti.

Podpora sportu – Talentovaná mládež – výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců v žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích, zejména ve sportech zařazených do olympijského programu. Zabezpečit zkvalitnění tréninkových podmínek pro přípravu talentovaných jedinců zařazených do SCM či SpS účastnících se nejvyšších republikových soutěží a tím zamezit odchodu nejtalentovanějších mládežnických sportovců mimo Brno.

Město Tábor – Program na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládež v letech 2016 – 2020

shutterstock_154904891.jpg

Dotace na  podporu pořádání projektů zaměřených na děti a mládež: podpora talentovaných dětí a mládeže a podpora aktivit, které směřují k vhodnému způsobu využití volného času dětí a mládeže.

MAS NAD ORLICÍ – Podpora společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS

kids-1448233__340

MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje výzvu na podporu společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS.

Olomoucký kraj – Podpora sportovních akcí

volleyball-team-1561544__340

Z dotačního titulu Podpora sportovních akcí je možné žádat o finanční podporu na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje.

Město Železný Brod – Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti

basketball-1476010__340

Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2019 vyhlašuje Městský úřad v Železném Brodě za účelem celoroční podpory sportovní a tělovýchovné činnosti na území města.