Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní aktivity

Město Volyně – Podpora sportu

basketball-1474505_960_720

Dotace na podporu sportovních spolků, klubů, družstev i jednotlivců provozující sportovní činnost ve správním území města Volyně. Záměrem výzvy je podpořit především pravidelné výkonností aktivity v oblasti sportu a sportovních činností dětí a mládeže.

Město Dvůr Králové nad Labem – Dotační program na podporu tělovýchovy a sportu

basketball-1474505_960_720

Dotace na podporu sportovních a tělovýchovných organizací, které vykonávají soustavnou a pravidelnou sportovní činnost na území města Dvůr Králové nad Labem, nebo svou činností reprezentují město Dvůr Králové nad Labem.

Město Turnov – Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov

Close-up clean and refreshing red simple rubber runway without people

Dotace ze sportovního fondu může být poskytnuta na sportovní aktivity, které se konají na území města Turnov.

Město Kostelec na Hané – Dotace pro oblast sportu

istockphoto-1290133752-170667a

Dotace na podporu mládežnického sportu jako součásti ochrany a rozvoje zdraví především mladých, podpora realizace projektů v oblasti sportu, rozšíření členské základny, podpora reprezentace města a rozvoje cestovního ruchu.

Město Hodonín – Dotační program na podporu sportu dospělých

istockphoto-1290133752-170667a

Dotace na podporu sportu v dospělých kategoriích budou poskytovány za účelem podpory činnosti sportovních organizací majících sídlo a působících ve městě Hodoníně věnujících se sportovní činnosti v dospělých kategoriích.

Město Strakonice – Dotační program – podpora tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit

ball-5303097__340

Dotace na podporu sportovní nabídky občanům, především dětem a mládeži, smysluplné využití jejich volného času a odpoutání od negativních vlivů vyskytujících se ve společnosti.

Město Trutnov – Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu sportovních spolků je jejich činnost, která má spolu se sportovišti pro Turnov významnou roli ve sportovní oblasti i při zabezpečení výuky tělesné výchovy v rámci školního vzdělávání a v rámci aktivit škol.

Město Trutnov – Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov

istockphoto-942728804-170667a

Dotace na podporu sportovních aktivit, konaných na území města Turnov ( konkrétní sportovní akce, sportovní volnočasová aktivita, sport zdravotně postižených nebo znevýhodněných osob, sport v rámci podpory cestovního ruchu, aktivity s cílem rozvoje sportovních aktivit obyvatel města).

Město Karviná – Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit

motocross-2549359__340

Dotace na podporu projektů zaměřených na zabezpečení celoroční činnosti stávajících sportovních a tělovýchovných aktivit, pořádání významných sportovních akcí a účast na soutěžích. Záměrem je umožnit všem, ale především mládežnickým věkovým kategoriím, sportovat na úrovni rekreační, výkonnostní i vrcholové.

Město Hejnice – Výzva na podání žádostí z rozpočtu města Hejnice

sport-venue-904215__340

Dotace na podporu organizací, které se v rámci své činnosti věnují převážně práci s dětmi, mládeží nebo seniorům a tím zajišťují organizaci volnočasových aktivit těchto skupin.