Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní aktivity

MŠMT – Výzva Letní kempy 2021

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

Ústecký kraj – Sport 2021

ballet-3301195_960_720

Dotace na Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit ve Středočeském kraji

shutterstock_153228800.jpg

Dotace na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Město Jihlava – Volný čas

bike-775799__340

Cílem poskytnuti peněžních prostředku z rozpočtu statutárního města Jihlavy je podpora pravidelně dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizaci, spolku i jednotlivců, kteří podporuji pravidelné aktivní tráveni volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěži „vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích.

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu Jihočeského kraje

shutterstock_140333755.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje

beach-volleyball-2657680_960_720

Cílem programu je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.

Národní sportovní agentura – Výzva 17/2020 – Podpora svazů ZPS 2021

spot-862274__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu ZPS.

Pardubice – dotační program na podporu sportu

start-1590051__340

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Národní sportovní agentura – Výzva 11/2020 – Podpora SK/TJ ZPS 2021

canoeists-422773__340

Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ ZPS realizujících sportovní aktivity v některém ze sportovních odvětví ZP.

Národní sportovní agentura – Výzva 7/2020 – Pohyb a zdraví 2021

start-1590051__340

Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl.