Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní aktivity

Obec Ráječko – Program pro poskytování dotací určených na provoz spolků

concert-971027__340

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Ráječko je podpora subjektům vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost za území Obce Ráječko či ve prospěch občanů obce. Jedná se zpravidla o pravidelnou zájmovou činnost a aktivity konané na území Obce Ráječko.

Město Kuřim – Dotační program – Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi

basketball-1476010__340

Dotace na zajištění pravidelné celoroční činnosti sportovních organizací v různých sportovních disciplínách a na jednorázové akce sportovního charakteru v následujícím kalendářním roce.

Město Brno – Podpora sportu pro rok 2022 – Mládežnický sport

shutterstock_157339835.jpg

Podpora mládežnických družstev a jednotlivců brněnských sportovních klubů účastnících se dlouhodobých nebo svazových soutěží vypisovaných jednotlivými sportovními svazy nebo zastřešujícími organizacemi typu Sokol, Orel, ASPV atd., případně jejich organizačními složkami nebo soutěží zařazených v termínové listině zastřešujících organizací.

Město Ostrava – Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

shutterstock_152206601.jpg

Účelem tohoto dotačního programu je vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel, zejména dětí a mládeže včetně handicapovaných občanů do pravidelných sportovních aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb a zdravý životní styl na základě podpory celoroční činnosti sportovních klubů působících na území statutárního města Ostravy.

Ústecký kraj – Sport 2021/2

ballet-3301195_960_720

Dotace na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podporu činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží v Ústeckém kraji.

Národní sportovní agentura – Výzva 4/2021 – Podpora svazů, oblast parasport

runner-888016__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu v oblasti parasportu.

Město Písek – podpora sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad pro poskytování na sportovní činnost

the-ball-488700__340

Účelem tohoto programu je podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu.

Národní sportovní agentura – Výzva 2/2021 – Podpora svazů ZPS 2021

spot-862274__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu ZPS.

MŠMT – Výzva Letní kempy 2021

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

Podpora sportovních odvětví ve městě Brně

basketball-1476010__340

Dotace na podporu brněnských sportovních klubů účastnících se oficiálních soutěží vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v seniorské kategorii (tzn. kategorii dospělých sportovců, nikoliv veteránské kategorie).