Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní areály

Podpora investic do sportovních objektů a zařízení v Královéhradeckém kraji

the-ball-488700__340

Dotace na pořízení movitého a nemovitého majetku sloužícího pro sport a tělovýchovu včetně jeho modernizace a rekonstrukce – pouze investiční akce.

Podpora sportu – Ledové plochy – výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna

ice-hockey-64167__340

Podpora je směřována mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům, působícím na území města Brna, zabezpečujícím celoroční tréninkovou činnost mládeže v hokeji a krasobruslení.

MŠMT – 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže.

MŠMT Státní podpora sportu – Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu – Podprogram 133D 531, Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

the-ball-488700__340

Dotace na podporu sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže, umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.

MŠMT Podprogram 133D 622 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – Sportovní infrastruktura

branka

Podprogram slouží na rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení sportovní veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

Dotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

branka

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně.

Město Domažlice – Otevřená sportoviště v roce 2018

Dotace na umožnění volného přístupu na domažlická sportoviště pro mládež.

Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji

shutterstock_107814275.jpg

Dotace na sportovní akce krajského významu, na podporu kolektivního sportu, v kterém hrají kluby sídlící v Libereckém kraji nejvyšší soutěž, podpora významných sportovních areálů, mimořádných sportovních akcí a sportovní struktury v Libereckém kraji.

Výzva 55/2014 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko z ROP Střední Morava

Dotace na zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Dotace lze získat v Regionálním operačním programu Střední Morava. Jedná se o oblast podpory integrovaného rozvoje cestovního ruchu, kde je cílem zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel.

Dotační možnosti ve Zlínském kraji

Momentálně otevřené výzvy ve Zlínském kraji podporují obnovu kulturních památek, rozvoj města Zlín či zlepšení situace v problémových sídlištích. Dotace lze získat na odborné i obecné vzdělávání a kraje mohou díky nim zlepšit poskytování sociálních služeb a práce.