Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní činnost

Ústecký kraj – Sport 2021/2

ballet-3301195_960_720

Dotace na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podporu činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží v Ústeckém kraji.

Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji

shutterstock_150366119.jpg

Dotace na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje – děti, mládež, školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce.

Město Domažlice – Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2021

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na podporu činností v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže ve městě Domažlice.

Město Plzeň – Podpora sportovních organizací včetně podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s pandemií koronaviru

5586

Cílem programu je finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s pokračující pandemií.

Město Brno – Program Podpory sportu – podpora provozu sportovišť a pravidelné sportovní činnosti dospělých 2. kolo

Dotace na zabezpečení celoročního provozu sportovních zařízení např.: sportovní areály a hřiště, haly, tělocvičny, plavecké bazény, hokejové haly, atletická dráhy na území města Brna. Dále na pravidelnou sportovní činnost a soutěže dospělých brněnských sportovců.

Město Písek – Dotace na sportovní činnost

volleyball-team-1561544__340

Účelem tohoto programu je podpora výjimečné reprezentace města Písek v uplynulé sezóně a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích v kategorii mládeže i dospělých.

Národní sportovní agentura – Výzva 2/2021 – Podpora svazů ZPS 2021

spot-862274__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu ZPS.

Městská část Praha 8 Granty na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže

football-1419954__340

Dotace na dlouhodobou organizovanou sportovní výchovu mládeže.

Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně

runner-888016__340

Dotace na podporu a sportovních akcí, které mají charakter světových, evropských a republikových soutěží v seniorských nebo mládežnických kategoriích a také podpora významných sportovních akcí, které mají velký marketingový přínos pro město Brno či masovou účastnickou základnu.

Podpora sportovních odvětví ve městě Brně

basketball-1476010__340

Dotace na podporu brněnských sportovních klubů účastnících se oficiálních soutěží vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v seniorské kategorii (tzn. kategorii dospělých sportovců, nikoliv veteránské kategorie).