Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní činnost

Město Domažlice – Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova

shutterstock_150366119.jpg

Dotace na podporu činností v oblasti sportovních aktivit dospělých ve městě Domažlice.

Město Otrokovice – 507/2021 – Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice na činnost v oblasti sportu

hockey-2274221__340

Dotace se poskytují na činnost žadatele se sídlem na území města Otrokovice v oblasti sportu. Dotace je určena pouze na úhradu uznatelných nákladů neinvestičního charakteru roku 2022 souvisejících se zajištěním hlavní činnosti žadatele.

Město Most – Dotační program „Podpora sportu“

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže, seniorů a handicapovaných sportovců v roce 2022.

Město Jirkov – Podpora sportovních organizací

sport-venue-904215__340

Dotace na podporu činností a rozvoj sportovních a tělovýchovných organizací a jednotlivců ve městě Jirkov. Poskytnutí účelových dotací na opravy (činnosti mající charakter technického zhodnocení) a rekonstrukce majetku sloužícího ke sportu a dále na pořízení majetku.

Město Děčín – Podpora aktivit v oblasti sportu

runner-888016__340

Dotace na podporu projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky dlouhodobé činnosti S dětmi a mládeží, sportovních a volnočasových akcí občanů Statutárního města Děčín, podporu aktivně působících subjektů zajišťujících sportovní a volnočasové aktivity, nadstandardní reprezentaci města v oblasti sportu.

Město Trutnov – Dotace na účely v kategorii sport

hockey-2274221__340

Dotace na podporu sportovní činnost a údržbu sportovišť ve městě Trutnov.

Město Žďár nad Sázavou – Sportoviště 2022

15122-top_foto1-pamu0

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů tělovýchovných jednot a sportovních klubů se sídlem ve Žďáře nad Sázavou zabezpečujících pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činnost.

Město Žďár nad Sázavou – Organizovaný sport dospělých 2022

runner-888016__340

Dotace na vytvoření podpory pro udržitelnost sportovní činnosti kategorií dospělých ve Žďáře nad Sázavou a navázání na sportovní tradice ve městě.

Město Žďár nad Sázavou – Sport 2022

basketball-1476010__340

Dotace na podporu a zajištění sportovní činnosti mládežnických klubů a oddílů se sídlem ve Žďáře nad Sázavou.

MŠMT – Výzva SG 2022 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

shutterstock_150366119.jpg

Dotace na přípravu sportovně talentovaných žáků, sportovní přípravy žáků nad rámec standardního normativního zajištění gymnaziálního vzdělávání v omezeném rozsahu v rámci disponibilních zdrojů státního rozpočtu pro tuto oblast.