Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní činnost

Městská část Praha 8 Granty na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže

football-1419954__340

Dotace na dlouhodobou organizovanou sportovní výchovu mládeže.

Ústecký kraj – Sport 2021

ballet-3301195_960_720

Dotace na Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit ve Středočeském kraji

shutterstock_153228800.jpg

Dotace na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Město Plzeň – Podpora sportovních organizací včetně podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s pandemií koronaviru

5586

Cílem programu je finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s 2. vlnou pandemie.

Město Jihlava – Volný čas

bike-775799__340

Cílem poskytnuti peněžních prostředku z rozpočtu statutárního města Jihlavy je podpora pravidelně dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizaci, spolku i jednotlivců, kteří podporuji pravidelné aktivní tráveni volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěži „vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích.

Město Liberec – Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území města Liberec v oblasti sportu.

Karlovarský kraj – Podpora vrcholového sportu

Dotační program byl zřízen za účelem podpory činnosti a přípravy vrcholových sportovních kolektivů a jednotlivců ve významných sportovních soutěžích organizovaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni a podpory přípravy a organizace významných sportovních akcí pořádaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni na území Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj – Podpora sportovní infrastruktury profesionálního sportu

ice-hockey-64167__340

Dotační program byl zřízen za účelem podpory činnosti žadatelů působících v oblasti profesionálního sportu (prvních dvou nejvyšších národních soutěží), které mají sídlo na území Karlovarského kraje a zabývají se pravidelnou činností dospělých ve vrcholovém sportu.

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu Jihočeského kraje

shutterstock_140333755.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji

shutterstock_150366119.jpg

Dotace na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje – děti, mládež, školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce.