Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní soutěže

MPO – Výzva I program COVID–SPORT II

ice-hockey-64167__340

Dotace na podporu podnikatelských subjektů v oblasti sportu postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 „COVID – SPORT II.“  je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které vykonávají svou podnikatelskou činnost v oblasti sportu, zejména v oblasti profesionálních sportovních soutěží a sportovních akcí v České republice.

Město Jablonec nad Nisou – Dotace na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy

spot-862274__340

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem a působících svojí činností v Jablonci nad Nisou, týkající se pravidelné celoroční činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18ti let.

Město Písek – Dotace na sportovní činnost

volleyball-team-1561544__340

Účelem tohoto programu je podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu.

MŠMT – Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020

volleyball-team-1561544__340

Účelem dotace pro rok 2020 je podpora soutěží a přehlídek na úrovni ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice včetně finančního zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, navazující na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

MŠMT – Výzva Organizace sportu – Univerzitní sport

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu pořádání mezinárodních sportovních akcí univerzitního sportu v ČR a účast na mezinárodních akcích univerzitního sportu v zahraničí (jedná se o zimní a letní univerziády, akademické mistrovství světa, soutěže evropských univerzit pořádaných Evropskou asociací univerzitního sportu (EUSA) apod.).

MŠMT – Organizace sportu – Celostátní sportovní organizace – motoristický a letecký sport

motocross-2549359__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle registrovaných stanov.

Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS v Jihočeském kraji

beach-volleyball-2657680_960_720

Dotace na podporu činnosti krajských sportovních svazů a oblastních komisí za účelem organizace a rozvoje daného sportu na území Jihočeského kraje.

MŠMT – Sportování bez bariér – Podpora sportovních spolků ZPS s celostátní působností

canoeists-422773__340

Dotace na podporu střešních organizací s celostátní působností v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS, které působí na základě mezinárodní autority.