Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní turnaj

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu Jihočeského kraje

shutterstock_140333755.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS v Jihočeském kraji

beach-volleyball-2657680_960_720

Dotace na zkvalitnění podmínek sportovního prostředí v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory krajských sportovních svazů a okresních a krajské organizace České unie sportu.

Město Olomouc – Sportovní akce

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu organizace a uspořádání sportovních a tělovýchovných akcí na území města Olomouce a účast na sportovních akcích mimo region města, které nevycházejí z pravidelné činnosti.

Město Tábor – Program podpory pravidelné sportovní činnosti ve výkonnostním sportu

tartan-track-2678544__340

Cílem je podporovat výkonnostní kolektivní sport, ohodnotit výkony jednotlivých špičkových sportovců, práci kvalifikovaných a kvalitních trenérů a umožnit účast v nejvyšších sportovních soutěžích doma i v zahraničí.

Městská část Praha 12 – Dotační programy v oblasti sportu a volného času

hurdles-1503753__340

Dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času pracujících převážně s dětmi a mládeží.

MŠMT – Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019

sport-862277__340

Účelem dotace pro rok 2019 je podpora soutěží a přehlídek na úrovni ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice včetně finančního zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, na vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Kraj Vysočina Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru

Dotace na podporu pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zvýšení zájmu o daný sport, podpory rozvoje cestovního ruchu a zviditelnění kraje v národním i mezinárodním měřítku.

Královéhradecký kraj – Podpora vrcholového a výkonnostního sportu

images

Dotace je určena na podporu vrcholového a výkonnostního sportu v postupových soutěžích v Královéhradeckém kraji, na činnost sportovních oddílů a klubů, jejichž sportovci jsou v kolektivních a individuálních sportech účastníky extraligy, první nebo druhé nejvyšší dlouhodobé soutěže, nebo jejichž sportovci jsou zařazeni do reprezentace ČR.

Královéhradecký kraj – Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro všechny“

branka

Účelem programu je podpořit a iniciovat organizování masových sportovních soutěží pro širokou veřejnost bez rozdílu věku (s min. 200 účastníky). Dotační program je určen pouze pro soutěže pořádané v Královéhradeckém kraji ať již jako jednorázovou nebo postupovou soutěž se zapojením široké veřejnosti. Celková alokace je 975 000 Kč.

Královéhradecký kraj – Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže

Dotace na pořádání celorepublikových, evropských či celosvětových sportovních akcí pro děti a mládež na území Královéhradeckého kraje. Podpora krajských postupových soutěží na území kraje organizovaných krajským sportovním či celorepublikovým svazem případně jím pověřenou organizací.