Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní vybavení

Město Mariánské Lázně – Dotace na sportovní činnost

fun-3023031__340

Dotace na podporu aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 23 let věku na úseku sportu a pohybových aktivit.

Dotační titul města Pelhřimova – financování výkonnostního sportu

basketball-1474505_960_720

Dotace na podpora sportovních aktivit na území města Pelhřimova prostřednictvím dotací dlouhodobě fungujícím organizacím.

Město Náchod – Dotační program na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu

Close-up clean and refreshing red simple rubber runway without people

Dotace na na celoroční činnost spolků působících v oblasti sportu mládeže do 21 let včetně nákladů spojených se sportovními soutěžemi, turnaji a soustředěními mládežnických družstev do 21 let.

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

shutterstock_154454747.jpg

Cílem dotačního programu je podpora výstavby nových a rekonstrukce stávajících sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji, z usnesení Komise pro mládež a sport a z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.

Město Brno – Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže

Podpora zkvalitnění prostředí, zařízení a vybavení kluboven, zkušeben, dílen a táborových základen využívaných zejména spolky dětí a mládeže k pravidelným volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.

Podpora sportovní infrastruktury v Jihočeském kraji

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu rozvoje a obnovy sportovních zařízení na území Jihočeského kraje za účelem zvyšování jejich kvality a využívání sportovními oddíly, kluby i veřejností.

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji

tennis

Cílem dotačního programu je podpora handicapovaných sportovců sdružených v oddílech nebo klubech sídlících v Olomouckém kraji, případně propagujících Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost a samotných handicapovaných sportovců, zaměřená na zkvalitnění jejich sportovní přípravy v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Město Tábor – Program podpory pravidelné sportovní činnosti 2021–2025

basketball-1476010__340

Cílem je podporovat výkonnostní kolektivní sport a výkony jednotlivých špičkových sportovců, práci kvalifikovaných a kvalitních trenérů a umožnit účast v nejvyšších sportovních soutěžích doma i v zahraničí.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport v Olomouckém kraji

5586

Dotační program na podporu celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Program na podporu na sportovní činnosti v Olomouckém kraji

football-1419954__340

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.