Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stavby

MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání II.

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Brdy – IROP – Vzdělanost

startup-593344__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Šumavsko – IROP – Rozvoj komunitních center

people-3152585__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Brdy – IROP – Komunita

team-3373638__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

IROP – Výzva č. 96 Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

wormhole-739872__340

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 5. 2021, 14:00 nejpozději do 30. 9. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR.
 • Hasičské záchranné sbory krajů.
 • Záchranný útvar HZS ČR.
 • Ministerstvo vnitra-Policejní prezidium ČR.
 • Krajská ředitelství Policie ČR.
 • Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19:
  • A. Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky.
  • B. Stanice základních složek IZS – stavby, rekonstrukce, modernizace vč. pořízení technického a technologického vybavení objektů složek IZS.
  • C. Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS – modernizace a výstavba vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS včetně pořízení technického a technologického vybavení s cílem vytvořit podmínky pro kontinuální rozvoj lidských zdrojů.
  • D. Informační technologie IZS:
   • I. rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury;
   • II. zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle §5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 250 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace:
   • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
   • 15 % státní rozpočet.
  • Organizace zakládané organizační složkou státu:
   • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
   • 0 % státní rozpočet.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.
 • Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

IROP – Výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů

monitor-2728120__340

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

IROP – Výzva č. 98 – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

hospital-1822457__340

Dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle typu urgentního příjmu a dále na pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) v podporovaných lékařských oborech / pracovištích.

IROP – Výzva č. 99 – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

hospital-3098683__340

Dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle vymezené ohrožené cílové skupiny /a dále na pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle vymezené ohrožené cílové skupiny.

IROP- Výzva č. 100 – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

laboratory-2815641_960_720

Dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích (rozvoj laboratorních kapacit nemocnic).

MAS Hrubý Jeseník – IROP – Vybavenost základních škol

třída

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 4. do 12. 5. 2021 23:59.

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol:
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury(včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek,
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 210 526,30 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  3430719,68 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj