Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stavební úpravy

IROP – Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

students-99506_960_720

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Hanácký venkov – IROP – Komunitní centra

man-3230661__340

Dotace na rekonstrukci a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány.

MAS Achát – IROP – Podpora infrastruktury MŠ

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II

team-3373638__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Město České Budějovice – Výzva č. 29 – Vybudování infrastruktury na ZŠ II

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II. (IZS)

fire-1006924__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

23. výzva ITI ÚCHA-SC 2.1 – IROP-Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupného nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.

hand-2906458__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Chrudimsko – IROP – Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)

woman-3188750__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)

workplace-1245776__340

Dotace na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

10. Výzva MAS Radbuza – IROP – Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (III.)

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).