Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stavební úpravy

MAS Královédvorsko – IROP- Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb VI

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Hornolidečska, z.s. – IROP – Vzdělávací infrastruktura II.

child-865116__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Město Liberec – 37. výzva IPRÚ – Infrastruktura pro vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

IROP – Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

stair-lift-1796216__340

Dotace na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Budou podporovány registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

38. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4-Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědních oborů na SŠ a VOŠ V.

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Město Zlín – IPRÚ- 48. výzva – Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání IV

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

39. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4-Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědních oborů na ZŠ IV.

shutterstock_149838989.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

47. výzva – ZS ITI Brněnské metropolitní oblasti – SC 2.4 – Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) III

school-class-401519__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

57. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.4-Infrastruktura ZŠ V.

teacher-3765909__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).