Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na střední školy

MŠMT – Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR

people-2557396__340

Dotační program má za cíl podpořit rozvoj dvojjazyčného vzdělávání na středních školách vycházející z uzavřených resortních mezinárodních smluv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

28. výzva-IPRÚ-Liberec-Jablonec nad Nisou – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

classroom-2787754__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol, středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

14.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání III.

school-class-401519__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

19. výzva-ITI-UCHA-SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Infrastruktura středních škol III

school-class-401519__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

25. výzvu IPRÚ České Budějovice – Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ

startup-849805__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Český sever z.s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever

student-849824__340

Dotace  na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání.

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol

school-class-401519__340

Účelem výzvy je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

Výzva MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích III.

students-99506_960_720

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů

paint-2108185__340

Dotace na infrastrukturu pro předškolní vzdělání, základní a střední školy a dále na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělání.