Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na stroje

MZe – Program rozvoje venkova – 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

shutterstock_140325262.jpg

Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích.

MZe – PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

shutterstock_123421084.jpg

Podporovány jsou investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

MAS Brána Brněnska – Programový rámec PRV

family-2742737__340

Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR

stažený soubor

Účelem tohoto dotačního je podpora obcí Olomouckého kraje při pořízení nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky

Výzva V programu podpory POTENCIÁL – OPPIK

microscope-385364__340

Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Výzva MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj pro operaci 19.2.1. v PRV – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

TOM239137_trogir_5097

Dotace je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.

IROP Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchranného systému

232687-top_foto1-lo3hk

V rámci této výzvy je finanční podpora určena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

MZe 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

shutterstock_153302885.jpg

Dotace je určena pro střední školy, které jsou zaměřené na výuku rybářství. Finanční podpora se poskytuje na zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl. Cílem tohoto programu je zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“

firefighters-820172_1280

Příspěvek je určen na nákup nového dopravního automobilu, jehož účelem je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky

stažený soubor

Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.