Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na tábory

Výzva MAS Region Pošembeří – OPZ – Sladění rodinného a pracovního života II.

teaching-928637__340

Dotace na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

Podpora prorodinných opatření v území MAS Cínovecko II. – OPZ

children-3826830__340

Dotace na podporu zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd. , která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti.

12. výzva (OPZ) MAS Vyhlídky Prorodinná opatření III

bike-775799__340

Dotace na zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Prorodinná opatření III. – OPZ

kid-2736596__340

Dotace na podporu vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

Město Tábor – Program na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládež v letech 2016 – 2020

shutterstock_154904891.jpg

Dotace na  podporu pořádání projektů zaměřených na děti a mládež: podpora talentovaných dětí a mládeže a podpora aktivit, které směřují k vhodnému způsobu využití volného času dětí a mládeže.

Výzva MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 8 – Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin – II.

water-fight-442257__340

Dotace na vznik a podporu dětských klubů pro děti 1. stupně ZŠ včetně převodů dětí na kroužky a ze škol do klubu max. 3x týdně, provoz příměstských táborů pro školní děti v době školních prázdnin.

8. výzva OPS pro Český ráj – OPZ – Prorodinná opatření III.

children-3826830__340

Dotace na  vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

Výzva MAS Staroměstsko – Příměstské tábory II.

people-1560569__340

Dotace na podporu zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt.

MAS Stolové hory – Prorodinná opatření II. – OPZ

kids-1093758__340

Dotace na podporu opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II – OPZ

bike-775799__340

Dotace na podporu opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.