Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na tělovýchovu

Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy

fun-3023031__340

Dotace na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022 s tím, že rozdíl mezi hodnotou jednotkové ceny v roce 2021 a v roce 2022 činí minimálně 50 %.

Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji

sport

Dotace na podporu pravidelné i příležitostné činnosti právnických a fyzických osob realizujících činnost v oblasti volnočasových aktivit všech věkových kategorií se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu rozvoje technického a sportovního vybavení sportovišť, tj. zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

shutterstock_153228800.jpg

Dotace na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže sdružených v oddílech nebo klubech sídlících v Olomouckém kraji, případně propagujících Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost, zaměřená na zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Národní sportovní agentura – Výzva 6/2022 Univerzitní sport 2022

istockphoto-1290133752-170667a

Účelem Výzvy je podpora činnosti zastřešující sportovní organizace univerzitního sportu.

Národní sportovní agentura – Výzva 5/2022 Zastřešující sportovní organizace

basketball-1474505_960_720

Dotace na podporu činnosti zastřešující sportovní organizace.

Město Jirkov – Program č. 1/2022 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt

istockphoto-499517325-170667a

Dotace na zvýšení nabídky kulturních služeb, podpora sportu a tělovýchovy, podpora rozvoje dětí a mládeže, rozšíření volnočasových aktivit občanů, podpora ochrany přírody, zlepšení informovanosti a zdraví občanů, podpora rozvoje cestovního ruchu, podpora prezentace města, rozvoj mezinárodní spolupráce, podpora sociálních a navazujících služeb a prorodinných aktivit.

Obec Hvožďany – Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace

football-4544858__340

Dotace na rozvoj aktivit a činností v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární ochrany a ostatní zájmové činnosti ve správním obvodu obce Hvožďany.

Město Poběžovice – Program pro poskytování dotací z rozpočtu města

football-4544858__340

Dotace na podporu jednorázové i pravidelné aktivity nestátních neziskových organizací a jiných právnických a fyzických osob, které realizují svoji činnost v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času.

Město Unhošť – Program dotací poskytovaných městem Unhošť

football-4544858__340

Základním cílem dotační politiky města Unhošť je poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Unhošť pro podporu rozvoje činnosti nekomerčního a obecně prospěšného charakteru.