Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na tělovýchovu

Program na podporu na sportovní činnosti v Olomouckém kraji

football-1419954__340

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji

sport

Dotace na podporu pravidelné i příležitostné činnosti právnických a fyzických osob realizujících činnost v oblasti volnočasových aktivit všech věkových kategorií se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

MMR – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku 117d8220H

tartan-track-2678544__340

Dotace na obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšení kvality života jejich obyvatel a zlepšení atraktivity obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Rozvoj a údržba sportovišť

tartan-track-2678544__340

Dotace na údržbu a zlepšování technického stavu sportovních a tělovýchovných zařízení ve městě navazuje na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města.

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji.

Městská část Praha 12 – Dotační řízení v oblasti sportu a volného času na rok 2017

shutterstock_157339835.jpg

Účelem poskytování dotací v oblasti sportu a volného času z rozpočtu MČ je podpora subjektů, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit.

Olomoucký kraj – podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

shutterstock_153228800.jpg

Cílem dotačního programu je podpora sportovní činnosti dětí a mládeže sdružených v oddílech nebo klubech sídlících v Olomouckém kraji zaměřená na zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže, to vše ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Město Jihlava Dlouhodobá činnost organizace – členská základna do 19 let a nad 19 let

O dotace na projekt v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času realizovaného v období od 1. 1. – 31. 12. 2020 mohou požádat právnické osoby, působící v oblasti sportu, tělesné výchovy a volného času.

Příspěvky z nadačních fondů Nadace Preciosa

cyrrus advisory poradenstvi s dotacemi

Dotaci na aktivity v oblastech zdraví a prevence, vědy a výzkumu, tělovýchovy a sportu, ekologie a životního prostředí, vzdělávání, kultury, umění a v oblasti sociální a humanitární mohou získat především nekomerční právnické osoby, dle příslušné oblasti podpory. Nadace Preciosa nestanovuje minimální ani maximální výši nadačního příspěvku. Předkládání žádostí o nadační příspěvek není omezeno termínem odevzdání. Příspěvky mají za účel zlepšení materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti. Příspěvky se zaměřují především na region severu Čech (Turnov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Kamenický Šenov), v některých oblastech je však podpora celorepubliková.

Dotace z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary

shutterstock_96303500.jpg

Dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary jsou určeny fyzickým i právnickým osobám, které působí v jednotlivých oblastech, do kterých tyto dotace směřují.