Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na údržbu hřišť

Podpora sportu v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území JMK.

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji.

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

shutterstock_154454747.jpg

Cílem dotačního programu je podpora výstavby nových a rekonstrukce stávajících sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji, z usnesení Komise pro mládež a sport a z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.

Město Příbram – Dotační program Rozvoj a opravy sportovišť

football-1419954__340

Účelem programu je snaha města o zajištění materiálního zázemí pro sportovní vyžití a rozvoj tělesné zdatnosti příbramských dětí a mládeže a tedy i zajištění možnosti dětí a mládeže vyplnit své volnočasové aktivity způsobem, který nepovede k patologickým sociálním jevům, a naopak posílí vnímání vlastní odpovědnosti každého jedince za vlastní úspěchy jako výsledky soustavné a cílené přípravy.