Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na umělecké činnosti

MK ČR – Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění

literature-3091212__340

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2020 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, v oborech: literatura a výtvarné umění.

Nadace Český literární fond

shutterstock_157240706.jpg

Nadace Český literární fond vyhlašuje program pro umělce, který zahrnuje granty a stipendia vybraných oborů rozdělovaných ve výběrovém řízení. Cílem programu je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize a novinářství.

Město Děčín – Podpora aktivit v oblasti kultury

classical-music-1838390__340

Dotace na realizaci projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky kulturních akcí V Děčíně, podpora subjektů zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost a reprezentaci města v oblasti kultury.

Městská část Praha 12 – Dotační řízení v oblasti kultury

shutterstock_55698064.jpg

Účelem poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu MČ je podpora subjektů, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit.

MK ČR – Mimořádná výzva pro divadla, orchestry a pěvecké sbory

classical-music-1838390__340

Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o navýšení dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

MK ČR – Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury se rozhodlo podpořit integraci i aktivity příslušníků národnostních menšin v ”Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České Republice“. Pokud se vaše organizace věnuje následující jakékoli vyjmenované činnosti, neváhejte zažádat o dotaci!

MK ČR – Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů

shutterstock_155219123.jpg

Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity“ v  oblasti podpory kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů v roce 2022.

Nadace Český hudební fond – Kruhy přátel hudby

classical-music-1838390__340

Nadace Český hudební fond poskytuje příspěvek jednotlivým Kruhům přátel hudby na koncertní cykly. Cyklus musí splňovat podmínky obsažené v „Zásadách pro poskytování finanční podpory NČHF Kruhům přátel hudby“, především musí obsahovat koncert mladého umělce.

MK – Mimořádná výzva k podávání žádostí o dotaci – podpora projektů v oblasti profesionálního umění

classical-music-1838390__340

Hlavním cílem dotačního řízení je dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí, které se z důvodů vládních opatření určených pro zabránění šíření nemoci COVID-19 aktuálně potýkají s výpadkem plánovaných příjmů. Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019

classical-music-1838390__340

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019, kdy je možné žádat o finanční podporu akcí a projektů stálých profesionálních uměleckých souborů a organizací sídlících v Olomouckém kraji (divadla, symfonické orchestry, pěvecké sbory) ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.