Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na umění

MAS Podbrněnsko – IROP – Sociální služby – I.

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

agreement-3489902__340

Dotace na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, včetně podpory stávajícího provozu. Projekt se může týkat všech uměleckých oblastí.

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na uměleckou a kulturní kritiku

startup-594091__340

Dotace na podporu směřující k posílení infrastruktury umělecké kritiky, sdílení znalostí, posilování kompetencí a dovedností a spolupráci v oblasti umělecké kritiky. Projekty mohou zahrnovat všechny umělecké oblasti.

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na současné umění

folklore-996388__340

Dotace na  podporu profesionálního současného umění. Projekt se může týkat následujících uměleckých oborů: scénických umění (divadlo, tanec a pohybové umění, současný cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně nových médií, architektury, designu a uměleckých řemesel) a literatury.

Město Brno – Dotace na projekty a celoroční činnost v oblasti kultury

shutterstock_109622666.jpg

Dotace na služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. 

Město Chomutov – Dotační program Komunitní rozvoj

shutterstock_155351414.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora aktivit, které přispějí k oživení veřejného prostoru, povedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a k rozšíření možností trávení volného času ve městě.

Kreativní Evropa – projekty evropské spolupráce

shutterstock_55698064.jpg

Dotace  je určena pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Celkový rozpočet je ve výši 1,46 miliard eur.

Granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

shutterstock_55698064.jpg

Hlavní město Praha vyhlašuje granty v oblasti kultury a umění pro rok 2021. 

Nadace Život umělce

obr (2)

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2019 na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

housle

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu pro Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů, ze které mohou získat dotaci na podporu činnosti divadla, symfonické orchestry a pěvecké sbory.