Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na úspory energie

Nová zelená úsporám – Dotační bonus

shutterstock_91065659.jpg

Mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotacích.

OP ŽP 146. výzva – PO 5: Energetické úspory SC: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

shutterstock_115100524.jpg

Cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

OPPPR – 33. výzva SC 2.1 – Energetické úspory v městské veřejné dopravě

bus-2460482_960_720

Dotace na zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

OP PIK – Výzva V. programu podpory Úspory energie

light-bulb-4297600_960_720

Dotace na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

OP Životní prostředí – 135. výzva – Energetické úspory SC 5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

flame-1345507__340

Dotace na podporu celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC.

Město Brno ITI 66. výzva – Podpora úspory energie v SZT V – Snížení imisní zátěže území

wormhole-739872__340

Dotace na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.

MPO Program EFEKT – 2G – 1 – Zpracování místní energetické koncepce

success-1093891__340

Dotace je určena na zpracování místních energetických koncepcí obcí. Při tvorbě místní energetické koncepce je nutné zpracovat přehled všech zdrojů energie v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného svazku obcí), a to síťových zdrojů energie a všech místních zdrojů energie a přehled všech způsobů spotřebovávané energie v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného svazku obcí).

MPO Program EFEKT – 2E – Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

classified-2651347__340

Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu.

MPO Program EFEKT – 2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

shutterstock_154646885.jpg

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

MPO Program EFEKT – 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

shutterstock_154646885.jpg

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení.