Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na úspory energie

OPPPR – 33. výzva SC 2.1 – Energetické úspory v městské veřejné dopravě

bus-2460482_960_720

Dotace na zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

OP PIK – Výzva V. programu podpory Úspory energie

light-bulb-4297600_960_720

Dotace na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

OP Životní prostředí – 135. výzva – Energetické úspory SC 5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

flame-1345507__340

Dotace na podporu celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC.

Město Brno ITI 66. výzva – Podpora úspory energie v SZT V – Snížení imisní zátěže území

wormhole-739872__340

Dotace na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.

EFEKT – 2G – Zpracování územní energetické koncepce

success-1093891__340

Dotace na zpracování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

EFEKT – 2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2019

classified-2651347__340

Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu

EFEKT – 2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2019

shutterstock_154646885.jpg

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

EFEKT – 2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

shutterstock_154646885.jpg

Předmětem dotace je podpora komplexní přípravy kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření bez využití investičních dotačních prostředků v podobě studie proveditelnosti nebo energetického posouzení.

MPO Program EFEKT – 2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

architecture-1836070__340

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti.

Výzva č. 3/2018: Ekoinovace

chemist-3014142__340

Dotace na podporu inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí v České republice, které budou moci být použity v praxi. Projekty se mohou týkat jak kvality vody a ovzduší, tak mohou být zaměřeny na odpady, energetické úspory a chytrá řešení v energetice nebo na ochranu přírody a krajiny.