Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na úspory energie

MPO Program EFEKT – 2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

shutterstock_154646885.jpg

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

MPO Program EFEKT – 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

shutterstock_154646885.jpg

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení.

MPO – 2G – 2 – Zpracování územní energetické koncepce

wormhole-739872__340

Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce.

SFŽP – Výzva k předkládání projektových záměrů – RES+

shutterstock_154646885.jpg

Podporovaná opatření přispívající k naplnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování podílu OZE na energetickém mixu a snižování emisí skleníkových plynů a týkají se instalace nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

OP PIK – Výzva VI. programu podpory Úspory energie s EPC

light-bulb-4297600_960_720

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Nová zelená úsporám – Dotační bonus

shutterstock_91065659.jpg

Mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotacích.

OP ŽP 146. výzva – PO 5: Energetické úspory SC: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

shutterstock_115100524.jpg

Cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

OPPPR – 33. výzva SC 2.1 – Energetické úspory v městské veřejné dopravě

bus-2460482_960_720

Dotace na zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

OP PIK – Výzva VI. programu podpory Úspory energie

light-bulb-4297600_960_720

Dotace na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

OP Životní prostředí – 135. výzva – Energetické úspory SC 5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

flame-1345507__340

Dotace na podporu celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC.