Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na úvěry

Moravskoslezský kraj – Program Finanční nástroj JESSICA III

business-3152586__340

Cílem programu je poskytovat zvýhodněný úvěr na rozvojové projekty v Moravskoslezském kraji, které nejsou dostatečně finančně podporovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů.

INFIN – Bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze

pod

Cílem programu INFIN je zvýšit nabídku dostupného financování podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které využívají výsledků výzkumu, jsou uskutečňovány inovačními podnikateli s krátkou historií nebo jsou realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů.

OP PIK Program EXPANZE – úvěry

shutterstock_152360909.jpg

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech.

SFŽP Výzva č. 3/2016 PU na zvýhodněné zápůjčky SFŽP

eko-energie-06-150x150

Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP , prioritní osy 5, specifický cíl 5.1, jejichž záměrem je dosažení úspor energie v budovách veřejného sektoru.

SFŽP Výzva č. 2/2016 PU na zvýhodněné zápůjčky SFŽP

shutterstock_41835529.jpg

Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky SFŽP. Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP , prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2, jejichž záměrem je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo.

SFŽP Výzva č. 1/2017 – Inovativní finanční nástroje – zvýhodněné zápůjčky SFŽP

shutterstock_109528268.jpg

Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky SFŽP. Cílem Výzvy je poskytnutí půjčky na posílení vlastních zdrojů žadatelů na realizaci vybraných projektů podpořených v programu OP ŽP Specifický cíl – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

SFPI – Zateplování

shutterstock_141394831.jpg

Bezúročný úvěr na energetickou modernizaci bytových domů, který je možné kombinovat s dotací IROP.

SFPI – Program Nájemní byty

Sídliště_Invalidovna,_park,_od_Molákovy_ulice_k_hotelu_Olympik

Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma.

Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů v Jihočeském kraji

shutterstock_155249936.jpg

Cílem dotačního programu je umožnit cizím subjektům realizaci evropských projektů s využitím úvěrů u finančních institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjček poskytovaných státními fondy (např. SFŽP) a zároveň eliminovat finanční rizika, která jsou spojena s úhradou příslušných úroků.