Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na včelařství

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

honey-bees-326337__340

Dotace na podporu stávajících i začínajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství.

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí – Moravskoslezský kraj

nature-3289812__340

Dotace na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, v oblasti předcházení vzniku odpadů, v oblasti činnosti environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací, podporu environmentálních osvětových akcí či činností, na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru.

SZIF – Včelařské „eurodotace“ pro včelařský rok 2021

bee-191629__340

Dotace pro chovatele včel, kteří jsou  registrováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.

MZe – 9.J. Zlepšování praktické výuky ve včelařství

beekeeper-2650663__340

Dotace na podporu praktické výuky ve včelařství spojená s prezentací různých včelařských technologií v podmínkách velkoprovozu a maloprovozu.

Podpora chovu včel – Jihočeský kraj

bee-191629__340

Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství na území Jihočeského kraje za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního stavu včelstev s využitím matek včely kraňské. Přímá podpora chovatelům včelstev se jeví jako podpůrný systém současného stavu.

Dotační program – Rozvoj venkova a krajiny – Ochrana druhů – Jihočeský kraj

rabbit-1882699__340

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb ve vodních tocích a včelařství.

Královéhradecký kraj – Včelařství

shutterstock_156239720.jpg

Dotace na zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů, stabilizace a zvýšení počtu včelstev, zlepšení jejich zdravotního a genetického stavu včetně prevence závažných onemocnění včelstev.