Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vdělávání

Ústecká komunitní nadace – Program na podporu rozvoje Ústecka

student-849824__340

Cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných.

Ústecký kraj – Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí

white-board-593309__340

Dotace na podporu organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Výzva II programu podpory Školící střediska pro integrované územní investice Ostrava

white-board-593309__340

Dotace na podporu budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

MŠMT – Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

study-2053811_960_720

Dotace na specifický vysokoškolský výzkum z prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva ve prospěch výzkumné organizace zapsané v seznamu výzkumných organizací.

MŠMT – Dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním období 2020 v soukromých a církevních školách

study-2053811_960_720

Dotace na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění technicko-administrativních podmínek pro konání zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2020 v soukromých a církevních školách stanovených Centrem.

MŠMT – Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost

student-849822__340

Dotace na tvorbu, rozvoj a realizaci systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání.