Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vdělávání

Výzva II programu podpory Školící střediska pro integrované územní investice Ostrava

white-board-593309__340

Dotace na podporu budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

MŠMT – Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

study-2053811_960_720

Dotace na specifický vysokoškolský výzkum z prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva ve prospěch výzkumné organizace zapsané v seznamu výzkumných organizací.

MŠMT – Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období

study-2053811_960_720

Cílem rozvojového programu je zajistit realizaci podzimního zkušebního období maturitních zkoušek v roce 2019 v souladu s § 81 odst. 1 školského zákona, ve školách, které jsou stanoveny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a jejichž zřizovateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a Hl. město Praha, soukromé fyzické či právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti.

MŠMT – Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost

student-849822__340

Dotace na tvorbu, rozvoj a realizaci systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání.