Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na veřejná prostranství

MAS Naděje – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Přiďte pobejt! – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti veřejného prostranství, mateřských škol, kulturních zařízení včetně knihoven.

Výzva MAS Pomalší pro operaci 19.2.1. v PRV

kindergarten-2204239__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Výzva MAS Oslavka pro operaci 19.2.1. v PRV

shutterstock_156192602.jpg

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Sedlčansko, o.p.s. – Programový rámec PRV

lesní cesta

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Mikroregionu Telčsko – Programový rámec PRV

cow-5717276__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech.

MAS Strážnicko – Programový rámec PRV

apfelbluehte-3289290__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Projekty obcí

ven

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje.

Program obnovy venkova Karlovarského kraje

shutterstock_156897440.jpg

Dotace podporují  výstavby, rekonstrukce a opravy infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

MAS Hlučínsko – programový rámec PRV

ven

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.