Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na veřejné služby

OP Zaměstnanost Rozvoj služeb zaměstnanosti

shutterstock_109528268.jpg

Dotace je určena na zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Finanční alokace výzvy je 1 054 500 000 Kč.

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem „souSedíme si“

shutterstock_155816618.jpg

Československá obchodní banka vyhlásila podzimní grantové kolo v programu „souSedíme si“. Finanční podporu ve výši až 100 tisíc korun mohou získat projekty z celé České republiky, zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí, na posilování vztahu lidí k místu bydliště a na péči o místní kulturu a přírodní dědictví. 

Výzva č. 84 – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst a Oblast podpory 3.3 – Oblast sociální integrace – Domovy pro seniory

socialni zaclenovani

Dotace na budování nové infrastruktury, modernizaci, obnovu a rekonstrukci domovů pro seniory a na pořízení vybavení mohou žádat organizace zakládané nebo zřizované Středočeským krajem. Celková alokace finančních prostředků na projekty v rámci této výzvy je 60 000 000 Kč.

Podpora veřejných služeb ve Středočeském kraji – Domovy pro seniory

Od 27.1.2014 do 27.3.2014 lze podávat žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Čechy. Dotace v rámci této výzvy jsou určeny na projekty modernizace a zvýšení kvality infrastruktury veřejných služeb, konkrétně se jedná o oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) a 3.3 Rozvoj venkova – oblast sociální integrace (Domovy pro seniory).