Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na veřejnou dopravu

41. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.2-Modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy V.

airport-2373727__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425- 2.

59. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary- A1.1 Telematika pro veřejnou dopravu III.

airport-2373727__340

Dotace na zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.

89. výzva-ITI-Pardubice – Přestupní uzly v aglomeraci V

bus-stop-384617__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

16.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)

airport-2373727__340

Dotace na zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy a modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy.

36. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 1.2-Udržitelná mobilita VI.

highway-1209547__340

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů, rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

27. výzva-IPRÚ-Liberec-Jablonec nad Nisou – IROP – Udržitelná doprava – Nízkoemisní a bezemisní vozidla

bus-2460482_960_720

Dotace na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG a splňujících normu EURO 6.

30. výzva – ITI Praha – Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu

tram-246682__340

Dotace na realizace nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů.

23. výzva – ITI – Olomouc – SC 1.2 – Pořízení vozidel II.

bus-22114__340

Dotace na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

36. výzva – ITI-Pardubice – IROP – SC 1.2 -Telematika V

airport-2373727__340

Dotace na podporu zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.

27. výzva-ITI-Praha-SC 1.2-Vozidla – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě IV.

tram-1481395__340

Dotace na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo.