Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na veřejnou správu

OP Zaměstnanost Výzva č. 120 Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

shutterstock_155249936.jpg

Cílem je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

OP Zaměstnanost Výzva č. 109 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

shutterstock_153244892.jpg

Cílem je profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

shutterstock_132261101.jpg

Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Těšínské Slezsko – administrace

shutterstock_155620055-1.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Silesia – administrace

shutterstock_145958450.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Silesia. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Praděd – administrace

shutterstock_154538048.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Praděd. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Glacensis – administrace

shutterstock_145958450.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Glacensis. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Beskydy – administrace

shutterstock_111137963.jpg

Výzva je určena pro správce fondů mikroprojektů v oblasti Euroregionu Beskydy. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Nisa – administrace

shutterstock_90811127.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Nisa. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

OP Zaměstnanost Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

shutterstock_154505852.jpg

Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.