Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na větrolamy

Plzeňský kraj – Výsadba stromů pro podporu retence

urban-park-3410146__340

Dotace na ekologicky zaměřené projekty s opatřeními cílenými na retenci vody a zlepšení lokálního mikroklimatu v krajině pomocí nových výsadeb.

OP ŽP – 140. výzva – PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu SC: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

nature-3289812__340

Dotace na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.

Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Protierozní opatření

stream-341710__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

MAS svatého Jana z Nepomuku – OPŽP – Protierozní opatření

hands-1838659__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

MAS LEADER – Loucko, z.s.- OPŽP-Realizace přírodě blízkých opatření

frog-3312038__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

MAS Brdy-Vltava – OPŽP – Protierozní opatření

autumn-2242958__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

MAS Jižní Slovácko- OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření

stream-341710__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Regionu Poodří – OPŽP – Podpora posílení přirozených funkcí krajiny

autumn-2242958__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

forest-931706_960_720

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Mladoboleslavský venkov, z.ú – Výzva OPŽP č. 2 – Realizace ÚSES a protierozní opatření

waterfall-3961311__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.