Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vrcholový sport

Středočeský kraj – Program pro poskytování dotací z Fondu sportu a volného času

branka

Dotaci na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Město Trutnov – Dotace na účely v kategorii sport

hockey-2274221__340

Dotace na podporu sportovní činnost a údržbu sportovišť ve městě Trutnov.

Město Přerov – Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022

volleyball-team-1561544__340

Dotační program je zaměřený na podporu sportovních klubů a spolků, jejichž dospělí sportovci reprezentují město Přerov na vrcholové a výkonnostní sportovní úrovni v nadregionálních soutěžích.

Královéhradecký kraj – Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých

hurdles-1503753__340

Dotace na činnost sportovních oddílů a klubů, jejichž sportovci jsou v kolektivních a individuálních sportech účastníky extraligy, první nebo druhé nejvyšší dlouhodobé soutěže, nebo jejichž sportovci jsou zařazeni do reprezentace ČR v kategorii dospělých.

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji

shutterstock_150366119.jpg

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2022 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí), (dále též „vrcholové sportovní kluby“), jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

Město Prostějov – Program na podporu sportovní činnosti

olympic-swimming-pool-1185774__340

Dotace na podporu pohybových sportovních aktivit občanů statutárního města Prostějova a finanční podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu na území statutárního města Prostějova.

Podpora vrcholového sportu ve městě Brně

shutterstock_150366119.jpg

Dotace na podporu sportovců a sportovních klubů vč. zabezpečení provozních nákladů na sportovní infrastrukturu klubů působících na vrcholové úrovni ve městě Brně ve sportovních odvětvích uvedených ve schválené „Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“.

Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji

ice-hockey-64167__340

Dotace na podporu pravidelné a systematické sportovní činnosti sportovních klubů a spolků se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize.

Program na podporu významných sportovních klubů z rozpočtu statutárního města Ostravy

basketball-1476010__340

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují statutární město Ostravu v roce 2022 v nejvyšších celostátních soutěžích daného sportu v České republice jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

Karlovarský kraj – Podpora sportovní infrastruktury profesionálního sportu

ice-hockey-64167__340

Dotační program byl zřízen za účelem podpory činnosti žadatelů působících v oblasti profesionálního sportu (prvních dvou nejvyšších národních soutěží), které mají sídlo na území Karlovarského kraje a zabývají se pravidelnou činností dospělých ve vrcholovém sportu.