Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení škol

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura základních škol

to-read-the-book-2784895__340

Dotace na infrastrukturu základních škol, středních škol a vyšších odborných škol s cílem zvýšit kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

MAS – Střední Polabí – IROP – Mateřské školy IV.

boys-286245__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury mateřských škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání

kids-2985782__340

Dotace bude směřovat do infrastruktury pro předškolní vzdělávání i pro vzdělávání na základních školách budou podporovány stavby, stavební úpravy, nákup pozemků a nemovitostí, vybavení budov a učeben, a to za účelem zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku i školním věku na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení.

20. výzva ZS ITI Ostrava – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III

startup-849805__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi).

MAS Staroměstsko – IROP – Rozvoj školství a vzdělávání – ZŠ

students-99506_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Občanská vybavenost

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

drill-444493__340

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů.

16.výzva-ITI-Olomouc-SC 2.4-Zájmové a neformální vzdělávání II.

shutterstock_154681289.jpg

Dotace na vybudování infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Vzdělávací aktivity dětí a mládeže

classroom-2787754__340

Dotace bude směřovat na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v základních školách a to na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích.

MAS Český les – IROP – Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III

the-university-2795215__340

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání soc. vyloučeným osobám.