Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Základní školy II.

learn-1996845__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

33. výzva-IPRÚ-Zlín-SC 2.1-Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III.

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Hrubý Jeseník – IROP – Vybavenost základních škol

třída

Dotace pro základní školy na území MAS podporující rozvoj klíčových dovedností dětí a žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 09. 2019, 8:00:00 do 31. 10. 2019, 23:59:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty základních škol na území MAS podporující v rozvoji klíčových dovedností dětí a žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – jakožto součástí projektu, stavební úpravy, vybavení učeben pomůckami, zajištění bezbariérovosti učeben.
 • Projekty základních škol na území MAS k pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, zajištění bezbariérovosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 210 526 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  5 210 526 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

children-3826830__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče dětí do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

13. výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Podpora sociálního bydlení

home-3516450__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.

school-class-401519__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení

key-2323278__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Hrubý Jeseník– IROP – Sociální bydlení

house-1407562_960_720

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Hrubý Jeseník– IROP – Sociální infrastruktura

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže III

laptop-2561162_960_720

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.