Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení

MK ČR – VISK 3 – Informační centra knihoven

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Informační centra veřejných knihoven, v jehož rámci mohou provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání II.

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MPSV – Výzva č. 7 – 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

stair-lift-1796216__340

Dotace pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

MAS Brdy – IROP – Vzdělanost

startup-593344__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

medical-681119__340

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Oblast sociálních služeb řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji bude podporována v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje na období let 2015-2020.

MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání III.

startup-593344__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Šumavsko – IROP – Rozvoj komunitních center

people-3152585__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Brdy – IROP – Komunita

team-3373638__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

IROP – Výzva č. 96 Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

wormhole-739872__340

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 5. 2021, 14:00 nejpozději do 30. 9. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR.
 • Hasičské záchranné sbory krajů.
 • Záchranný útvar HZS ČR.
 • Ministerstvo vnitra-Policejní prezidium ČR.
 • Krajská ředitelství Policie ČR.
 • Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19:
  • A. Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky.
  • B. Stanice základních složek IZS – stavby, rekonstrukce, modernizace vč. pořízení technického a technologického vybavení objektů složek IZS.
  • C. Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS – modernizace a výstavba vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS včetně pořízení technického a technologického vybavení s cílem vytvořit podmínky pro kontinuální rozvoj lidských zdrojů.
  • D. Informační technologie IZS:
   • I. rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury;
   • II. zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle §5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 250 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace:
   • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
   • 15 % státní rozpočet.
  • Organizace zakládané organizační složkou státu:
   • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
   • 0 % státní rozpočet.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.
 • Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

IROP – Výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů

monitor-2728120__340

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.