Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení

MAS Brána Brněnska – Programový rámec PRV

family-2742737__340

Karlovarský kraj – Dotace na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení

football-1419954__340

Dotační program byl zřízen za účelem podpory udržování sportovních zařízení a udržování a obnovy technických prostředků, strojů a zařízení sloužících k činnosti amatérských sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot působících na území Karlovarského kraje.

Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS v Jihočeském kraji

beach-volleyball-2657680_960_720

Dotace na zkvalitnění podmínek sportovního prostředí v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory krajských sportovních svazů a okresních a krajské organizace České unie sportu.

MAS Buchlov – IROP – Infrastruktura základních škol

school-class-401519__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje

images (1)

Dotace na zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

Příspěvek na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina

monitor-2728120__340

Dotace na podporu zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – Senior

shutterstock_153690974.jpg

Finanční příspěvek na pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se o sebe postarat nemohou.

MAS – Partnerství Moštěnka – IROP – Sociální služby II

business-3560932__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR

stažený soubor

Účelem tohoto dotačního je podpora obcí Olomouckého kraje při pořízení nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky

MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání V.

school-class-401519__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.