Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení

Program na podporu zajištění dostupnosti zubní péče pro obyvatele Kraje Vysočina

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Kraje Vysočina.

Finanční podpora na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

shutterstock_154523360.jpg

Dotace na pořízení vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

IROP – Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

students-99506_960_720

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Hanácký venkov – IROP – Komunitní centra

man-3230661__340

Dotace na rekonstrukci a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány.

MAS Achát – IROP – Podpora infrastruktury MŠ

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS MOST Vysočiny – IROP – Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních služeb II

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Brána do Českého ráje – IROP – Investice do sociálních služeb

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

30. výzva-IPRÚ-Liberec-Jablonec nad Nisou-IROP – Sociální bydlení III

aying-884351__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

23. výzva ITI ÚCHA-SC 2.1 – IROP-Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupného nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.

hand-2906458__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Chrudimsko – IROP – Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)

woman-3188750__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.