Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení

Město Jablonec nad Nisou – Dotace na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy

spot-862274__340

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem a působících svojí činností v Jablonci nad Nisou, týkající se pravidelné celoroční činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18ti let.

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v Moravskoslezském kraji

medical-681119__340

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022.

Středočeský kraj – Program – Zdravotnictví pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje

Nurse working with technology in operating room

Dotace přispívají k rozvoji zdravotnictví na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje.

Město Sokolov – Program pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb v Sokolově

istockphoto-1147521454-170667a

Dotace na vytvoření podmínek k zajištění dostatečné dostupnosti primárních hrazených zdravotních služeb pro občany Sokolova na jeho území v oborech všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost a praktického zubního lékařství.

Příspěvek na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina

monitor-2728120__340

Dotace na podporu zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

MŠMT – Dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí

monitor-2728120__340

Dotace na  pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

shutterstock_155419280.jpg

Finanční podpora je určena na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí, výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů.

SFDI – Vybavení letišť

airport-731196_960_720

Dotace na vybavení letišť na území České republiky, technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

MAS Brána Brněnska – Programový rámec PRV

family-2742737__340

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji

shutterstock_155219123.jpg

Dotace na  podporu vzniku nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.