Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.–IROP–Zvyšování kvality škol V

kids-2835430__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA – IROP – Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízeních

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Světovina – IROP – Sociální bydlení

home-589068__340

Dotace na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

MAS Český sever z.s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever

student-849824__340

Dotace  na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS.

Grantový program MAS Sdružení SPLAV a podniku ŠKODA AUTO – Moderní útočiště ve veřejném prostoru

girl-3763238__340

Tento grantový program nabízí řešení situace spoluprací tří skupin podílníků – dobrovolné práce místních aktivistů, finančního příspěvku obce ( případně i dalších místních subjektů) a jejího administrativního a technického zázemí, a grantu firmy ŠKODA AUTO.

MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. – IROP – Vzdělávání

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 9. 2021, 0:00 do 1. 11. 2021, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol:
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 250 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 568 900 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Městská část Praha 12 – Dotační programy v oblasti sportu a volného času

hurdles-1503753__340

Účelem poskytování dotací v oblasti sportu a volného času z rozpočtu MČ je podpora subjektů, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – IROP – A5 Investice do vzdělávání III.

child-2205449__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MZd ČR – Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti péče o terminálně nemocné.