Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výrobu krmiv

Výzva MAS Hranicko pro operaci 19.2.1. v PRV

warsaw-100294__340

Obce a mikroregiony na Hranicku mohou zainvestovat do obnovy veřejných prostranství včetně povrchů, mobiliáře či vodních prvků, nelze podpořit výsadbu dřevin.

MAS Krkonoše – Programový rámec PRV

bridge-3013297__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání.

MAS Horňácko a Ostrožsko – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Pošumaví – Programový rámec PRV

stažený soubor

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Jižní Slovácko – Programový rámec PRV

animal-1788230__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Podhorácko – Programový rámec PRV

agricultural-machine-1918987__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

MAS Mikulovsko – Programový rámec PRV

shutterstock_156844055.jpg

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Dolnobřežansko – Programový rámec PRV

tractor-3366278__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Ploština- Programový rámec PRV

tractor-2633099__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Jablunkovsko – Programový rámec PRV

napoli-bread-1614188__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.