Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na výstavbu cyklostezek

40. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.2-Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy – Cyklodoprava V.

cycle-route-397723__340

Dotace na výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Město Zlín – IPRÚ- 47. výzva Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury V – IROP

bicycle-riders-2071825__340

Dotace na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

MAS Hanácký venkov – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – Cyklodoprava

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Kraj Vysočina – Program na podporu rozvoje a obnovy základní infrastruktury pro cyklistiku, zvýšení její atraktivity a bezpečnosti

Kraj Vysočina vyhlašuje program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky. Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina.

Podpora výstavby a opravy cyklostezek pro Olomoucký kraj

shutterstock_155878709.jpg

Dotace na podporu zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje a podpora aktivního trávení volného času.

MAS Třeboňsko, o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava V. – Cyklostezky

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS 21 – IROP – Bezpečná doprava – IV.

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS PODBRDSKO – IROP- Infrastruktura pro cyklodopravu

cyclists-885609_960_720

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Moravský kras – IROP – Cyklistická doprava II

child-3336934__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – doplnění sítě cyklotras a cyklostezek

cyclists-885609_960_720

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.