Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výstavbu silnic

Město Plzeň – 19. výzva – Výstavba vybraných úseků silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci a modernizaci silnic a výstavbu vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, a výdaje na rekonstrukci a modernizaci úseků silnic II. třídy jsou nezpůsobilé.

20. výzva – Vybudování obchvatových komunikací – IROP – České Budějovice

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy.

Město Plzeň – Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T – IROP

road-1208298__340

Dotace na zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích

bridge-82866__340

Dotace na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

22. výzva – ITI – Olomouc – SC 1.1 – Silnice II.

shutterstock_111368387.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy.

20. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.1-Vybudování obchvatových komunikací

forest-3264288__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci či výstavbu silnic na území vymezeném ve strategii Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

MAS Šipka – IROP – Udržitelná doprava II.

Dotace bude podporovat rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. A III. Třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. A III. Třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

IROP Výzva č. 40 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ

shutterstock_154889651.jpg

Podpora v této výzvě je poskytována projektům zaměřeným na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko – Jablonecké a Zlínské aglomerace.

Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

shutterstock_111368387.jpg

Dotace na zlepšení silniční dopravy na síti TEN-T, jedná se o transevropskou silniční síť, která je budována pro zkvalitnění mezinárodní dopravy.

Výzva č. 88 – Rekonstrukce a modernizace vybraných silnic II. a III. třídy

shutterstock_106577144.jpg

Dotace na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve středočeském kraji. Podpora v rámci oblasti podpory 1.1 bude zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jež vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadregionální komunikační síť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněž aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí.