Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výstavy

Program na podporu dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji

firefighters-1251112__340

Dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

MK ČR – Podporu expozičních a výstavních projektů

shutterstock_115264639.jpg

Příspěvky na neinvestiční výdaje projektů zaměřených na instalaci expozic a výstav a jejich fyzické dostupnosti.

Hyundai Motor Manufacturing Czech – Grantový program „Společně za sny 2020“

people-2557399__340

Grantový program „Společně za sny 2020“ společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  má za cíl finančně podpořit rozvoj mladých talentů ve věku 12 – 21 let v Moravskoslezském kraji.

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na současné umění

folklore-996388__340

Dotace na  podporu profesionálního současného umění. Projekt se může týkat následujících uměleckých oborů: scénických umění (divadlo, tanec a pohybové umění, současný cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně nových médií, architektury, designu a uměleckých řemesel) a literatury.

Jihočeský kraj – Podpora oslav 100 let české státnosti

shutterstock_90430603.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora projektů, které důstojnou a umělecky zajímavou formou připomenou českou národní historii uplynulého století a posílí tak vnímání České republiky ve středoevropském prostoru jako země s bohatým historickým, kulturním a průmyslovým dědictvím.

Kraj Vysočina – Grantový program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví – Klenotnice Vysočiny

shutterstock_115264639.jpg

Cílem podpory je vytvořit podmínky pro podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví, které představuje významné svědectví o vývoji společnosti a o identitě a paměti občanského společenství. Nově vytvořené podmínky zlepší celkovou prezentaci značného kulturního bohatství kraje v širokém regionálním i nadregionálním kontextu.

Kulturní projekty na území města Liberec

shutterstock_115264639.jpg

Podporu projektů, které přispějí k zatraktivnění kultury pro širokou veřejnost na území města Liberce.  Dotace je určena na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace. Finanční podpora dále nabízí možnost drobných oprav historických objektů tohoto města.

Podpora projektů expozic a výstav sbírek muzejní povahy

shutterstock_115264639.jpg

Dotace bude poskytnuta na neinvestiční výdaje projektů zaměřených  na  instalaci expozic a výstav a jejich fyzické dostupnosti ze sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).

Město Děčín – Účelová dotace v oblasti kultury

shutterstock_115264639.jpg

Dotace na podporu subjektů zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost a reprezentaci města v oblasti kultury. Předpokládaná  alokace  finančních  prostředků  na  dotaci  OSK  pro  rok  2016  je  870  tis.  Kč.

Olomoucký kraj – Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství

shutterstock_157339835.jpg

Dotace na semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce a programy zaměřené na tématiku životního prostředí a zemědělství nebo na poradenskou činnost mohou získat fyzické a právnické osoby v Olomouckém kraji.