Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkum

OP PIK – II. výzva Potenciál – ITI – Plzeň

monitor-2728120__340

Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

OPPIK – Výzva V. programu podpory Inovační vouchery COVID-19

microscope-275984__340

Cílem této Výzvy Inovační vouchery COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Nadace Experientia – Start – up granty

laboratory-385349__340

Grant je určen na podporu založení samostatné výzkumné skupiny v oboru organická, bioorganická nebo medicinální chemie.

TAČR – AquaticPollutants Call 2020

výzkum 1

Dotace na podporu mezinárodních projektů zaměřených na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí. Účelem bude analyzovat rozšíření těchto nečistot a patogenů a popsat jejich vliv při průniku do ekosystémů a hromadění v potravinovém řetězci.

MŠMT – Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

study-2053811_960_720

Dotace na specifický vysokoškolský výzkum z prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva ve prospěch výzkumné organizace zapsané v seznamu výzkumných organizací.

74. výzva – Podnikový výzkum, vývoj a inovace – POTENCIÁL IV – ITI Hradec Králové – Pardubice

laboratory-385349__340

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

72. výzva – Podnikový výzkum, vývoj a inovace – APLIKACE IV. – ITI Hradec Králové – Pardubice

agreement-3489902__340

Dotace na realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných.

OP PIK – 30. výzva sítě Cornet

agreement-3489902__340

Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

Evropská výzkumná rada – Advanced Grants

earth-1151659__340

Advanced Grants jsou určeny pro vědce na vrcholu kariéry. Žádat o tento grant mohou zavedené kapacity v oboru, které plánují potenciálně převratný projekt, byť s vysokým rizikem neúspěchu.

Evropská výzkumná rada – Starting Grants

laboratory-385349__340

Granty ERC se zaměřují na mladé talentové výzkumníky (od 2 do 7 let od dokončení PhD.), kterým by finance měly umožnit vytvořit vlastní výzkumný tým.