Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkumné projekty

Podprogram 1 Inovační vouchery Karlovarského kraje

shutterstock_150993224.jpg

Dotace na podporu spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí, která je založena na transferu znalostí. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti zejm. malých a středních podniků.

TA ČR – 4. veřejná soutěž programu DELTA 2

výzkum 1

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

75. výzva- ITI Brněnská metropolitní oblast – Služby infrastruktury IV

microscope-275984__340

Dotace na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společně využívání technologií.

SFŽP ČR – Výzva č. 1 „Rago“ – II. kolo – financováno z Norských fondů 2014–2021

environmental-protection-326923__340

Dotace na projektové záměry, které musí být zaměřeny na implementaci reálných opatření (in situ) pro zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity.

Město Karlovy Vary – Dotace na rozvoj lázeňství a cestovního ruchu

shutterstock_157339835.jpg

Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary formou výzkumné, propagační a informační činnosti.

Město Karlovy Vary – Dotace do oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence

imagesFYS5VRG5

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora fyzických a právnických osob, které vyvíjí činnost zaměřenou na potlačování kriminálních a negativních sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města Karlovy Vary. 

TAČR – AquaticPollutants Call 2020

výzkum 1

Dotace na podporu mezinárodních projektů zaměřených na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí. Účelem bude analyzovat rozšíření těchto nečistot a patogenů a popsat jejich vliv při průniku do ekosystémů a hromadění v potravinovém řetězci.

Evropská výzkumná rada – Proof of Concept

web-3706562__340

Financování konceptu ERC Proof of Concept je k dispozici pouze těm, kteří již získali ocenění ERC za účelem prokázání koncepce myšlenky, která byla vytvořena v průběhu jejich projektů financovaných ERC.

ITEA výzkum a vývoj v oblasti softwaru

výzkum 1

ITEA nabízí možnost podporovat výzkumné projekty v oblasti intenzivních softwarových systémů a služeb. Jedná se o dvoukolovou výzvu. 

OP VVV Výzva č. 02_15_003 Podpora excelentních Výzkumných týmů

výzkum 3

Dotace na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj a do souvisejících lidských zdrojů a dále do rozvoje mezinárodní spolupráce mohou získat výzkumné organizace, přičemž maximální výše celkových způsobilých výdajů může být až 250 mil. Kč na projekt.