Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávací aktivity

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit

Happy-Family2

Dotační program je určen k podpoře aktivit zaměřených na rodiny a provozovaných v mateřských a rodinných centrech. 

Město Dvůr Králové nad Labem – Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit

istockphoto-1133835310-170667a

Dotace na podporu organizace a realizace projektů, činností, akcí v oblasti kultury a neformálního vzdělávání, workshopů a publikační činnost. Prioritně budou podpořeny aktivity na území města Dvůr Králové nad Labem.

Praha 2 – Dotační program pro oblast kultury na rok 2022 a 1. čtvr. 2023

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.

Dotace na podporu činnosti kulturních organizací, spolků či jiných subjektů, které působí na území městské části Praha 2, přispívají k rozvoji kulturního života a ochraně kulturně-historického dědictví.

Nadace české architektury

shutterstock_134805803.jpg

Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskusí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).

Pardubický kraj – Spolupráce se zahraničními regiony

start-1590051__340

Program je zaměřen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech.

Program pro poskytování dotací – Sociální oblast – Město Příbram

white-board-593309__340

Dotace na podporu činnosti poskytovatelů sociálních služeb, charitativních organizací, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory, handicapované občany nebo jiné subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují sociální služby nebo aktivity, a to na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram.

Praha 7 – Programové dotace

shutterstock_67857976.jpg

Dotace na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost mohou čerpat fyzické i právnické osoby.

Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022

startup-593344__340

Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

fitness-332278__340

Dotace na podporu zdraví a zdravého způsobu života všech skupin obyvatel Olomouckého kraje za účelem zlepšování zdravotního stavu, což je ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj – Kofinancování mezinárodních vzdělávacích programů

shutterstock_109528268.jpg

Jedná se o dotaci, kterou je možné čerpat na kofinancování mezinárodních vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+ či v rámci vzdělávacích projektů realizovaných s podporou významných mezinárodních nadačních fondů.