Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání pracovníků

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020 v hl. m. Praze

white-board-593309__340

Dotace na podporu předcházení výskytu a minimalizace jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. V některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků.

MAS Královédvorsko – Prorodinná opatření II- OPZ

baby-3369549__340

Dotace na provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).