Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání zaměstnanců

MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II – OPZ

bike-775799__340

Dotace na podporu opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

MAS Krkonoše – 3.výzva – OPZ – Zaměstatnanost

pasta-1051611__340

Dotace na tvorbu nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

19. výzva MAS SERVISO – OPZ – Podpora slaďování pracovního a rodinného života

kids-1093758__340

Dotace na podporu zaměstnaných rodičů z území MAS SERVISO, kterým chybí formy zařízení péče o děti v odpoledních hodinách a v době školních prázdnin.

Výzva – 3 – MAS Horňácko a Ostrožsko – OPZ – Prorodinná opatření III.

bike-775799__340

Dotace na podporu vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

Výzva č. 8 – OPZ – MAS Podhorácko – Prorodinná opatření – III.

kindergarten-2204239__340

Cílem opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

6. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

children-3826830__340

Dotace je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

Výzva MAS Podbrněnsko – Prorodinná opatření III. – OPZ

family-3062249__340

Cílem výzvy je podpořit zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování

business-3560932__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Výzva MAS Světovina č. 5 – Podpora sociálních a návazných služeb

volunteers-2654004_960_720

Dotace na podporu podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Výzva MAS Východní Slovácko – Prorodinná opatření – OPZ

family-3062249__340

Dotace na podporu aktivit v oblasti prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti a dalším pečujícím osobám. Realizace následujících aktivit přispěje ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce.