Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání zaměstnanců

MZ ČR – Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech

health-1476765__340

Předmětem dotačního programu jsou výhradně projekty zaměřené na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech uvedených v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

4. výzva – MAS MEZIHRADY – OPZ – Prorodinná opatření I.

youngsters-249963__340

Dotace na podporu tvorby nových a zkvalitnění současných služeb, které pomáhají pracujícím rodičům s péčí o děti, usnadňují dřívější návrat do profesního života (ať už formou celého nebo částečného úvazku), a zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů malých dětí.

MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II – OPZ

bike-775799__340

Dotace na podporu opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

MAS Krkonoše – 3.výzva – OPZ – Zaměstatnanost

pasta-1051611__340

Dotace na tvorbu nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

19. výzva MAS SERVISO – OPZ – Podpora slaďování pracovního a rodinného života

kids-1093758__340

Dotace na podporu zaměstnaných rodičů z území MAS SERVISO, kterým chybí formy zařízení péče o děti v odpoledních hodinách a v době školních prázdnin.

Výzva – 3 – MAS Horňácko a Ostrožsko – OPZ – Prorodinná opatření III.

bike-775799__340

Dotace na podporu vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

Výzva č. 8 – OPZ – MAS Podhorácko – Prorodinná opatření – III.

kindergarten-2204239__340

Cílem opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

6. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

children-3826830__340

Dotace je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

Výzva MAS Podbrněnsko – Prorodinná opatření III. – OPZ

family-3062249__340

Cílem výzvy je podpořit zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování

business-3560932__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.