Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zahraniční cesty

Kraj Vysočina – Studijní stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

shutterstock_154220933.jpg

Dotace pro poskytování stipendia, pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Je důležité podpořit a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech Kraje Vysočina.

Olomoucký kraj – Výjezd dětí a mládeže do zahraničí

shutterstock_154623521.jpg

V rámci tohoto dotačního programu je možné žádat o poskytnutí dotace na náklady na dopravu školám a školským zařízením se sídlem v Olomouckém kraji v rámci výjezdu dětí a mládeže do zahraničí.

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

vyzkum a vyvoj

Dotace na účast na prestižních zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách, popř. prezentační účast těles na kongresech, konferencích a seminářích, kde je na příkladu činnosti tělesa dokumentován přístup ČR k rozvoji dané oblasti neprofesionálního umění mohou získat občanská sdružení, fyzické osoby zastupující skupinu občanů  právnické osoby.

13. kolo výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

cesko_svycarsko

Fond Partnerství vydal v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce výzvu, v rámci které lze získat grant na projekty, které musí přispívat k řešení specifických problémů v České republice v souladu s cíli definovanými v Rámcové dohodě, posilovat kapacity oprávněných žadatelů výměnou a přenosem zkušeností a dobré praxe mezi partnerskými subjekty a přispívat svými aktivitami k posilování bilaterálních partnerství. Zprostředkovatelem fondu Partnerství je Ministerstvo financí ČR. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou instituce veřejné správy na všech úrovních, univerzity a školy, nevládní neziskové organizace a další subjekty působící ve veřejném zájmu, profesní komory a svazy, obchodní asociace. Na projekt lze získat grant v maximální výši 4,3 milionu Kč.

Cestovní stipendium vědeckých pracovníků

potencial

Nadace Český literární fond vyhlásila výzvu, v rámci které je možno žádat o jednorázový příspěvek na zahraniční cestu. Příjemci cestovních stipendií jsou mladí vědci do věku 35 let. Stipendia podpoří účast mladých vědců na zahraničních stážích, seminářích a konferencích.