Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na základní školy

MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Občanská vybavenost

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Vzdělávání II

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Rožnovsko, z.s. – IROP – Vzdělávání

boys-286245__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Aktivios, z.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III.

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III

shutterstock_156832877.jpg

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol, služeb péče o dítě nad tři roky věku, spolků zajišťujících péči o předškolní vzdělávání dětí, dále na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání či na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Lužnice – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III – pro r. 2022

kindergarten-2204239__340

Dotace se poskytuje zejména na účelové neinvestiční výdaje, a to především na podporu kulturních a sportovních akcí mládeže a volného času konaných na území Městského obvodu Pardubice III.

DZS – Projekty institucionální spolupráce

kindergarten-2204239__340

Podpora projektů, které mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.

Program obnovy místních částí obcí v Královéhradeckém kraji

shutterstock_127969568.jpg

Královehradecký kraj vydal výzvu, k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zachování, obnova a údržba venkovské zástavby, zkvalitnění občanské vybavenosti a  obnova prostor pro akumulaci povrchových vod. 

MAS 21 – IROP – Vzdělávání – IV.

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.