Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zaměstnanost

OP Zaměstnanost – Výzva č. 138 – Antivirus A

business-3560932__340

Cílem výzvy je zejména zmírnění negativních dopadů na trh práce v souvislosti s očekávánou krizovou ekonomickou situací vyvolanou šířením onemocnění COVID-19 s cílem podpořit stabilizaci trhu práce v ČR, který byl nepředvídanými a rozsáhlými dopady pandemie koronaviru zasažen.

Grantový fond EHP a Norska pro zaměstnanost mladých lidí

startup-849805__340

Cílem tohoto programu je přispět k udržitelnému a kvalitnímu zaměstnávání mladých lidí v Evropě. Na rozdíl od běžných programů financovaných Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem má tento fond nadnárodní zaměření – pomáhá subjektům v celé Evropě spojovat jejich úsilí při hledání nových způsobů snižování nezaměstnanosti mladých.

OPZ- 004 – ZAM-Zaměstnanost-MAS Šumperský venkov

napoli-bread-1614188__340

Cílem výzvy je systematické řešení vyšší nezaměstnanosti na venkově s důrazem na navýšení počtu pracovních míst v regionu, podpora rekvalifikace, poradenství a průběžná motivace lidí k práci a snaha o zlepšení pozice na trhu práce i u obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva.

Výzva MAS Rakovnicko – Sociální podnikání – I.

cheese-21824__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Výzva Podhůří Železných hor, o.p.s. – Zaměstnanost v regionu I.

welder-673559__340

Dotace na zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

MAS Podřipsko – 5. Výzva MAS – OPZ – Programy na zvyšování zaměstnanosti

startup-849805__340

Dotace na tvorbu nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

Výzva MAS Hrubý Jeseník z.s. – Zvýšení zaměstnatelnosti osob II.

startup-849805__340

Dotace na tvorbu nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. – Rozvoj sociálních služeb v území II. – OPZ

hand-in-hand-1686811__340

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. – Rozvoj sociálního podnikání II. – OPZ

napoli-bread-1614188__340

Dotace na podporu vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a hraje důležitou roli v místním rozvoji.

MAS Krkonoše – 3.výzva – OPZ – Zaměstatnanost

pasta-1051611__340

Dotace na tvorbu nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.