Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zařízení péče o děti

Výzva MAS Staroměstsko – OPZ – Školní kluby a družiny I.

kindergarten-2204239__340

Dotace na podporu dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob, vytvářet podmínky pro slaďování profesního a rodinného života na venkově, aktivizovat sociální kapitál v obci.

Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – OPZ – Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3

children-808664__340

Dotace na podporu služeb, které napomáhají a usnadňují matkám (rodičům) návrat do zaměstnání, pomáhají sladit rodinné povinnosti s pracovními.

4. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Sociální služby a sociální začleňování I. (OPZ)

lifebelt-160144__340

Dotace na vytvoření nových a zkvalitněn stávajících služeb, zázemí a programů zaměřených na pomoc cílovým skupinám, které čelí sociálnímu vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy.

Výzva č. 5 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (II.)

girls-1563093__340

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory a dětské skupiny.

Výzva MAS Podještědí – OP Z – Prorodinná opatření

kids-2237119__340

Dotace na doplnění kapacit současných institucionálních forem zařízení péče o děti a zajistit a diverzifikovat služby na podporu péče o děti, které umožní občanům (především rodičům) efektivněji sladit pracovní a rodinný život.

Výzva MAS Bystřička – Sociální práce – OPZ

recreation-31088_960_720

Dotace je určena na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi jednotlivých druhů sociálních služeb.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – Výzva č. 7 – OPZ Prorodinná opatření

shutterstock_65845561

Dotace bude směřovat do zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování a k následnému usnadnění návratu matek do zaměstnání.

Výzva MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. – Prorodinná opatření II.

shutterstock_156832877.jpg

Dotace jsou primárně určeny k podpoře rodičů dětí (dospělým, kteří se podílejí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalších pečujících osob tak, aby docházelo k podpoře rodiny, ke slaďování pracovního a rodinné života a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Sdružení SPLAV-Prorodinná opatření(I.)

dlane

Podporovanými aktivitami jsou aktivity zaměřené na prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni, která umožní snížení nezaměstnanosti rodičů dětí, především žen.

Výzva MAS ORLICKO, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I.

shutterstock_112832212.jpg

Cílem výzvy je rozšířit nabídku služeb určených osobám pečujících o děti s cílem zvýšit slučitelnost soukromého a pracovního života a to na platformě rozšiřování aktivit (služeb) škol a školských zařízení a dalších lokálních aktérů v území MAS ORLICKO, z.s.