Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zařízení

14.Výzva MAS Vladař-IROP-IROP 4-Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III

pasta-1051611__340

Dotace na založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

MAS Česká Kanada – IROP – Sociální služby III

elderly-1461424__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Mobilní psychiatrická péče

lifebelt-160144__340

Dotace na vybavení mobilních komunitních týmů psychiatrická péče.

MAS Šternbersko – IROP – Sociální infrastruktura

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na budování a rozvoj komunitních center – mezi plánované aktivity patří zejména stavební úpravy budov, pořízení vybavení, zařízení apod.

MAS Podhůří Žlezných hor–IROP–Podpora komunitního života

help-1265227__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Rozvoj sociálních služeb

adult-3368246_960_720

Dotace na nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitnější poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MZd Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti péče o terminálně nemocné.

MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Investice do rozvoje sociálních služeb (II.)

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Výzva V programu podpory POTENCIÁL – OPPIK

microscope-385364__340

Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Infrastruktura pro kvalitní sociální služby dostupné i v odlehlých obcích II

lifebelt-1463427__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.