Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zdravotní oblast

Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti sociální a zdravotní

Happy family exercising with dumbbells at fitness studio

Dotační program je zaměřen především na podporu provozu, činnosti a podporu nových i pravidelně se opakujících aktivit realizovaných ve prospěch sociální a zdravotní oblasti.

Město Český Těšín – Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín – “Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2022″

classical-music-1838390__340

Cílem dotačního programu je finanční podpora aktivit neziskových subjektů v oblastech kultury, vzdělávání, umění, sociální a zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jiných.

MČ Plzeň 4 – Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní

woman-613309__340

Dotace na sociální, školské a zdravotní neinvestiční činnosti vykonávané fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř. poskytují (budou poskytovat) své služby na území města Plzně občanům MO P4.

Město Varnsdorf – Dotační program pro rok 2022

kids-1448233__340

Dotace na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života Ve městě, ke zvýšení vzdělávání a estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality.