Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zdravotnictví

MF ČR – Program Zdraví – Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci v rámci Fondů EHP

girl-753704__340

Dotace na zlepšení přístupu marginalizovaných skupin naší populace ze sociálně vyloučených lokalit, a to zejména romské populace, ke zdravotní péči pomocí implementace nástrojů zaměřených na posílení sekundární prevence specifických přenosných a nepřenosných onemocnění pro jejich včasnou diagnostiku a léčbu.

Ústecký kraj – Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí

white-board-593309__340

Dotace na podporu organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Město Jablonec nad Nisou – Dotace na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví

laser-2761495__340

Dotace na podporu činnosti subjektů působících na území statutárního města Jablonec nad Nisou v oblasti sociální péče a zdravotnictví.

MZ ČR – Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech

health-1476765__340

Předmětem dotačního programu jsou výhradně projekty zaměřené na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech uvedených v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Program na podporu zajištění dostupnosti zubní péče pro obyvatele Kraje Vysočina

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Kraje Vysočina.

MZ – Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie II

computer-1149148__340

Dotace na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie.

Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňkém kraji

technology-3239668__340

Dotace na podporu dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Plzeňského kraje, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela.

Olomoucký kraj – Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP

surgery-3034133__340

Dotační program na přípravu budoucích lékařů k výkonu povolání lékaře v Olomouckém kraji.

Ústecká kraj – Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče

technology-3239668__340

Dotace na podporu kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje.

ČRA – Zkvalitňování diagnostické, terapeutické a sociální služby poskytované dětem s poruchou autistického spektra v Gruzii

georgia-31511__340

Dotace na podporu při zkvalitňování diagnostických, terapeutických a sociálních služeb poskytovaných dětem s poruchou autistického spektra.