Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zdravotnictví

Program na podporu zajištění dostupnosti zubní péče pro obyvatele Kraje Vysočina

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Kraje Vysočina.

MZ – Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie II

computer-1149148__340

Dotace na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie.

Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňkém kraji

technology-3239668__340

Dotace na podporu dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Plzeňského kraje, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela.

Olomoucký kraj – Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP

surgery-3034133__340

Dotační program na přípravu budoucích lékařů k výkonu povolání lékaře v Olomouckém kraji.

Ústecká kraj – Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče

technology-3239668__340

Dotace na podporu kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje.

ČRA – Zkvalitňování diagnostické, terapeutické a sociální služby poskytované dětem s poruchou autistického spektra v Gruzii

georgia-31511__340

Dotace na podporu při zkvalitňování diagnostických, terapeutických a sociálních služeb poskytovaných dětem s poruchou autistického spektra.

Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče v Olomouckém kraji

computer-1149148__340

Dotace na podporu projektů zaměřených na zlepšení kvality  a dostupnosti zdravotní péče. Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče, jejímž cílem je mimo jiné zlepšení dostupnosti, kvality a návaznosti zdravotní péče pro obyvatele Olomouckého kraje.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Deinstitucionalizace psychiatrické péče

sustainability-3300869__340

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní psychiatrické péče.

MZ – Dotační program – Podpora účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody

hospital-3098683__340

Dotace na podporu účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody v roce 2019.

Kraj Vysočina Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

computer-1149148__340

Dotace na podporu motivačního opatření, zaměřeného na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství nebo oboru pediatrie.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 09. 2019.

Příjemci podpory:

  • Účastník specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství nebo oboru pediatrie, který má s Akreditovaným zařízením uzavřenou pracovní smlouvu na minimálně polovinu zákonem stanovené týdenní pracovní doby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Specializační vzdělávání praktických lékařů,  lékařů v oboru pediatrie na území Kraje Vysočina.

Forma a výše podpory:

  • Finanční prostředky žadateli ve výši 10 000 Kč za měsíc s tím, že částka 5 000 Kč za měsíc musí být zaslána žadatelem na účet Akreditovaného zařízení.
  • Maximální výše finančních prostředků se odvíjí od délky specializačního vzdělávání dané zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, pro obor všeobecné praktické lékařství nebo obor pediatrie.

Specifika a omezení:

  • S Akreditovaným zařízením musí být uzavřena prcovní smlouva minimálně na dobu délky specializačního vzdělávání stanovené vzdělávacím programem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pediatrie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...