Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zdravý životní styl

Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

shutterstock_156474863.jpg

Dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21 a popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 a Zdraví 21 na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol v Kraji Vysočina a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina.

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro specifické skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

images

Dotace na podpor zdraví a zdravého způsobu života všech skupin obyvatel Olomouckého kraje za účelem zlepšování zdravotního stavu, což je ve veřejném zájmu a v souladu se strategickými cíli Olomouckého kraje.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění

heart-grapes-health

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora realizace projektů v oblasti zdravotnictví na osvětu a výchovu zdravého způsobu života, prevenci zdraví, zmírňování následků onemocnění a poškození zdraví.

Dotační program Zdravého města Litoměřice

litomerice-109138__340

Dotace na podporu naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.

Město Chrudim – Program pro poskytování grantů v rámci projektu Zdravé město a Místní agenda 21

health-1476765__340

Účelem programu je jasný a transparentní postup při podpoře společensky prospěšných aktivit z rozpočtu města Chrudim.

MZd ČR – Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022

shutterstock_155219123.jpg

Cílem programu pro rok 2022 je zabezpečit poskytování sociální části již existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví a podpořit další rozvoj sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v jednotlivých krajích a hl. m. Praze.

Ústecká komunitní nadace – Lidé a místo – posilování vztahu k místu

02-lhota-pod-radcem-5-resize-4a02fc15efb40

Ústecká komunitní nadace vyhlásila výzvu k předkládání projektů v rámci programu Lidé a místo – Posilování vztahu k místu. Cílem programu je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných.

Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem

shutterstock_154904891.jpg

Hlavním cílem je finanční podpora veřejně prospěšných aktivit, které přispívají k naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, zabývajících se oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

fitness-332278__340

Dotace na podporu zdraví a zdravého způsobu života všech skupin obyvatel Olomouckého kraje za účelem zlepšování zdravotního stavu, což je ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Nadace Zdraví pro Moravu

shutterstock_127446179.jpg

Nadace Zdraví pro Moravu vyhlašuje grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, pracující v oblasti prevence a podpory zdraví.