Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na železniční provoz

SFDI – Financování vybavení drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy pro období 2022 – 2023

blur-1239439__340

Dotace na financování nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními částmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy.

OP Doprava – Výzva č. 15 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie

blur-1239439__340

Dotace na vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie – instalace měřícího zařízení do vozidla.

OP Doprava Výzva č. 76 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie

regional-train-3809847__340

Dotace na vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie – instalace měřícího zařízení do vozidla.

OP Doprava Výzva č. 47 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie – SŽDC

train-797072_960_720

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zlepšení kvality železniční dopravy.

OP Doprava Výzva č. 46 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů

gleise-1066111_960_720

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zlepšení kvality železniční dopravy.

OP Doprava Výzva č. 43 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – vybavování ETCS a GSM-R jednotkami

train-797072_960_720

Vybavování železničních vozidel palubními jednotkami ETCS a GSMR nebo modernizace (upgrade) palubních jednotek ETCS již instalovaných na vozidlech na novější verzi dle technických požadavků správce infrastruktury pro příslušné tratě.

OP Doprava Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013

shutterstock_123616330.jpg

Dotační program je určen na podporu projektů, které mají za cíl zlepšit infrastrukturu tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost železniční dopravy a tím její větší využití. Podpořeny budou projekty s podstatnou změnou oproti schváleným projektům z období 2007-2013, tzn., že dojde k  zvýšení celkových nákladů, prodloužení harmonogramu projektu nebo např. věcné změně obsahu projektu atd.

OP Doprava Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007-2013

shutterstock_148590254.jpg

Dotační program je určen na podporu projektů, které mají za cíl zlepšit infrastrukturu tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost železniční dopravy a tím její větší využití. Podpořeny budou projekty bez podstatných změn oproti schváleným projektům z období 2007-2013, tzn. bez navýšení celkových nákladů, prodloužení harmonogramu projektu nebo např. věcné změně obsahu projektu atd.

OP Doprava Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

ALT362d73_PLZEN

Dotace na zlepšení železniční dopravní infrastruktury v síti TEN-T. TEN-T je transevropská dopravní síť, sloužící pro zlepšení mezinárodního dopravního spojení.

Evropská komise uvolnila peníze pro financování projektů evropské dopravní infrastruktury

Převzatá TZ: Dopravní infrastruktura: Komise uvolní více než 1,2 miliardy EUR na financování klíčových projektů TEN-T

„Evropská komise zveřejnila dvě výzvy k předkládání návrhů v rámci víceletého a ročního programu pro rok 2012 v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) a uvolnila 1,265 miliardy EUR k financování projektů evropské dopravní infrastruktury. Projekty zahrnují všechny druhy dopravy, tj. leteckou, železniční, silniční, námořní i vnitrozemskou vodní dopravu, dále oblast logistiky a inteligentních dopravních systémů a týkají se všech členských států EU.

„Uvolněním takto významného objemu prostředků se Komise snaží o oživení konkurenceschopnosti evropského hospodářství s cílem zachovat a podpořit růst. Nasměrováním těchto finančních prostředků do infrastruktury TEN-T nadále pomáháme realizaci celé sítě TEN-T, což bude mít hmatatelný přínos pro všechny evropské podniky i občany, neboť budou těžit z efektivnějšího, udržitelnějšího a účinnějšího systému evropské dopravy,“ uvedl místopředseda Evropské komise Siim Kallas, který je odpovědný za dopravu.

Víceletý program TEN-T tradičně financuje projekty sítě TEN-T s nejvyšší prioritou. Letošní víceletá výzva má předběžný rozpočet v celkové výši 1,015 miliardy EUR a zaměřuje se na šest oblastí:

· 30 prioritních projektů TEN-T: předběžný rozpočet 725 milionů EUR,

· evropské systémy řízení železničního provozu (ERTMS), které umožňují interoperabilitu v rámci evropské železniční sítě: předběžný rozpočet 100 milionů EUR, ·

říční informační služby (RIS), které zahrnují infrastrukturu řízení provozu v rámci sítě vnitrozemských vodních cest: předběžný rozpočet 10 milionů EUR,

· uspořádání letového provozu (ATM), které realizuje jednotné evropské nebe a cíle modernizace ATM: předběžný rozpočet 50 milionů EUR,

· mořské dálnice (MoS), které přemístěním nákladní dopravy na námořní trasy poskytují schůdnou alternativu k přetíženým silnicím: předběžný rozpočet 80 milionů EUR,

· inteligentní dopravní systémy (ITS), včetně evropské služby elektronického mýtného (EETS), které podporují intermodalitu a vyšší bezpečnost i spolehlivost sítě: předběžný rozpočet 50 milionů EUR.

Víceletý program doplňuje program roční, který směřuje finanční prostředky v celkové předpokládané výši 250 milionů EUR do čtyř prioritních oblastí:

· urychlení/usnadnění realizace projektů TEN-T (studie a práce na podporu propracovaných projektů pro všechny druhy dopravy v rámci projektů společného zájmu): předběžný rozpočet 150 milionů EUR,

· opatření na podporu inovací a nových technologií pro dopravní infrastrukturu a zařízení, která přispívají ke snižování emisí uhlíku nebo obecnému snížení externích nákladů: předběžný rozpočet 40 milionů EUR,

· podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a inovativních finančních nástrojů: předběžný rozpočet 25 milionů EUR,

· podpora dlouhodobé realizace transevropských dopravních sítí, zejména koridorů: předběžný rozpočet 35 milionů EUR.

Výkonná agentura pro TEN-T (TEN-T EA) řídí technické a finanční provádění programu TEN-T pod záštitou Generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu. Dne 29. listopadu 2012 bude TEN-T EA pořádat v Bruselu informační den<http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2012_ten-t_calls_for_proposals_info_day.htm>, aby potenciálním uchazečům pomohla lépe porozumět prioritám výzvy, připravit jejich návrhy a aby je seznámila s procesem hodnocení. Uzávěrka pro předkládání návrhů je 28. února 2013.“

Zdroj: www.ec.europa.eu

Redakce CYRRUS ADVISORYBarbora Kostrůnková