Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zemědělství

MZe – Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

soybean-field-1610754__340

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

SZIF – Program pro propagaci společné zemědělské politiky

environmental-protection-326923__340

Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů pro programy na propagaci společné zemědělské politiky. Cílem programů by mělo být vybudování důvěry mezi všemi občany, zemědělci i nezemědělci. Společná zemědělská politika je politikou pro všechny občany EU a výhody, které pro ně přináší, musí být jasně prokázány.

MZe – 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

agricultural-machine-1918987__340

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření za mechanickou likvidaci, vedoucí ke zlepšení půdní diverzifikace.

MZe – 1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

stažený soubor sad

Dotace na restrukturalizaci ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

MAS Hornolidečska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Vyškovsko – Programový rámec PRV

pasta-1051611__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MZe – 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

stažený soubor

Dotace na zlepšení životních podmínek v chovu prasat.

MAS Dolní Pojizeří – programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Podhostýnska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova  je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS svatého Jana z Nepomuku – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti obnovy vesnic.