Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zemědělství

MZe – 9.A.b.4 – Speciální poradenství

ven

Dotace na podporu zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajistit získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány.

MAS Brána Vysočiny – Programový rámec PRV

tractor-3366278__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů.

MZe – 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR

výzkum 1

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

MZe – Dotační program 3.d. – Podpora tvorby rostlinných genotypů

landscape-3378774__340

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

MZe – Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR

shutterstock_156912908.jpg

Dotace na podporu testování množitelkého materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metos PCR.

MZe – Dotace na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019

apple-3535566__340

Dotace na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 – podprogram M.1.4. v režimu de minimis.

MZe – 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

shutterstock_156844055.jpg

Dotace je poskytována v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat a s dalšími ustanoveními Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 2014/01).

MAS Naděje – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Mezilesí – Programový rámec PRV

timber-harvester-3790865__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

MAS Jižní Slovácko – Programový rámec PRV

animal-1788230__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.