Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zemědělství

Výzva MAS Region Pošembeří č. 1 PRV

kůň

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

MAS Lanškrounsko 3. výzva PRV

forest-3448818__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva MAS Rokytná č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

tractor-2633099__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Výzva č. 5 PRV MAS Česká Kanada

redwood-national-park-1587301__340

Výzva MAS Pomalší pro operaci 19.2.1. v PRV

claas-2147239__340

Dotace na hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci.

Výzva MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko pro operaci 19.2.1 v PRV

arable-1918990__340

Výzva PRV č. 3 MAS Bobrava

hike-2378678_960_720

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Výzva č. 1 PRV MAS Hustopečsko

tractor-3353349__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva MAS Hanácké Království pro operaci 19.2.1. v PRV

family-2742737__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Výzva č. 3 MAS Region Haná pro operaci 19.2.1. v PRV

shutterstock_108518495.jpg

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.